Dobropis prejetega računa (storno)

Navodilo velja za vnos dobropisa prejetega računa.

Dobropis prejetega računa vnesemo na dva načina:

 • v meniju Poslovanje > Prejeti računi, 
 • ali z ročnim vnosom temeljnice PR v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.  

Vnos dobropisa prejetega računa v meniju Prejeti računi 

 1. Vnesemo prejeti račun kot običajno.
 2. V polju znesek računa vpišemo negativni znesek.
 3. Izpolnimo obvezne podatke na računu.
 4. V polju Plačilo izberemo Zapiranje.
 5. V polju Z računom na spustnem seznamu izberemo prejeti račun na katerega se nanaša dobropis.
 6. Program pri dodajanju odhodkov predlaga znesek osnove in DDV-ja za posamezne odhodke, ki imajo prav tako negativno vrednost.
 7. Vnos odhodka shranimo in račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

 • Program pripravi temeljnico s knjižbami v dvostavnem knjigovodstvu in vpiše podatke v DDV evidence.
 • Program samodejno popravi odprto postavko in plačilni nalog (če smo ga pripravili pri knjiženju prvotnega prejetega računa). 

Vnos temeljnice PR v meniju Dvostavno knjigovodstvo

 1. Vnesemo ročno temeljnico PR. 
 2. V podatkih za DDV vnesemo negativni predznak (na podlagi tega vpisa se podatki zapišejo v DDV evidence).
 3. Knjižbe imajo prav tako negativne predznake.
V tem prispevku