Dobropis prejetega računa (storno)

Dobropis prejetega računa pripravimo v meniju Poslovanje > Prejeti računi ali z vnosom temeljnice PR v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.  

 

Vnos dobropisa prejetega računa preko menija Prejeti računi 

1. Vnesemo prejeti račun kot običajno.

2. V polju znesek računa vpišemo negativni znesek.

3. Izpolnimo obvezne podatke na računu.

4. V polju Plačilo izberemo Zapiranje.

6. V polju Z računom na spustnem seznamu izberemo prejeti račun na katerega se nanaša dobropis.

7. Program predlaga znesek osnove in DDV-ja za posamezne odhodke, ki imajo prav tako negativno vrednost.

8. Shranimo vrstico in potrdimo račun.

9. Na podlagi vnosa program pripravi temeljnico s knjižbami v dvostavnem knjigovodstvu in vpiše podatke v DDV evidence.

10. Program samodejno popravi odprto postavko in plačilni nalog (če smo ga pripravili pri knjiženju prvotnega prejetega računa).

 


Vnos temeljnice PR v meniju Dvostavno knjigovodstvo

1. Vnesemo temeljnico PR. 

2. Pri podatkih za DDV vnesemo negativni predznak (na podlagi tega vpisa se podatki zapišejo v DDV evidence).

3. Knjižbe imajo prav tako negativne predznake.

V tem prispevku