Dobropis prejetega računa (storno)

Navodilo velja za vnos dobropisa prejetega računa.

Dobropis prejetega računa vnesemo na 2 načina:

 • v meniju Poslovanje > Prejeti računi 
 • ali z ročnim vnosom temeljnice PR v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.  

Vnos dobropisa prejetega računa v meniju Prejeti računi 

 1. Vnesemo prejeti račun kot običajno.
 2. V polju znesek računa vpišemo negativni znesek.
 3. Izpolnimo obvezne podatke na računu.
 4. V polju Plačilo izberemo Zapiranje.
 5. V polju Z računom na spustnem seznamu izberemo prejeti račun na katerega se nanaša dobropis.
 6. Program predlaga znesek osnove in DDV-ja za posamezne odhodke, ki imajo prav tako negativno vrednost.
 7. Shranimo vrstico in potrdimo račun.
 8. Na podlagi vnosa program pripravi temeljnico s knjižbami v dvostavnem knjigovodstvu in vpiše podatke v DDV evidence.
 9. Program samodejno popravi odprto postavko in plačilni nalog (če smo ga pripravili pri knjiženju prvotnega prejetega računa). 

Vnos temeljnice PR v meniju Dvostavno knjigovodstvo

 1. Vnesemo ročno temeljnico PR. 
 2. V podatkih za DDV vnesemo negativni predznak (na podlagi tega vpisa se podatki zapišejo v DDV evidence).
 3. Knjižbe imajo prav tako negativne predznake.
V tem prispevku