Vnos obračuna drugi osebni prejemki

Drugi osebni prejemki so obdavčena izplačila, ki v večini ne izvirajo iz delovnega razmerja. Namenjena so zunanjim pogodbenim sodelavcem.

Obračun pripravimo v treh korakih.

Korak 1: Vnos novega obračuna

 1. V meniju  Plače > Obračun DOP (drugi osebni prejemki) >
 2. Kliknemo Nov. 
 3. Na zavihku  Osnovni podatki:
  • Izberemo Vrsto obračuna - izbrana vrsta obračuna vpliva na normirane stroške, dohodnino, prispevke in davek.
  • Vnesemo Naziv obračuna vpisan naziv se izpisuje na vseh dokumentih določenega obračuna.
  • Izberemo Vrsto dohodka - vpliva na REK-2 obrazec.
  • Vnesemo Datum obračuna – na osnovi tega podatka se tvori temeljnica za knjiženje.
  • Vnesemo Datum izplačila – vneseni datum se vpisuje na plačilne naloge.
  • V polju Odgovorna oseba vnesemo odgovorno osebo za oddajo obračna.
 4. Na zavihku Ostali podatki izbiramo med naslednjimi nastavitvami:
  • Dohodnina
   • Obračun dohodnine
   • Obračun dohodnine pod mejnim zneskom
   • Odstotek dohodnine - se obračuna dohodnina tudi od zneskov pod zakonsko določeno mejo
   • Odstotek normiranih stroškov- imamo možnost vnosa poljubnega odstotka normiranih stroškov. 
  • Prispevki PIZ
   • Obračun PIZ IZ
   • Obračun PIZ NA
   • Obračun pavšalnega prispevka PIZ
  • Prispevki za ZZ
   • Obračun zdravstvo IZ
   • Obračun poškodbe in poklicne bolezni NA
   • Obračun pavšalnega prispevka za poškodbe in pokl. bol
  • Posebni davki
   • Obračun PDDP
   • Posebni davek po ZUTD 
 5. Na zavihku Odgovorna oseba  izpolnimo: 
  • polje Odgovorna oseba.
  • polje Telefon 
 6. Na zavihku Predogled urejamo obstoječe nastavitve izpisa obračunskega lista.
 7. Kliknemo  Shrani.
 8. . S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak obračuna drugih osebnih prejemkov.

Korak 2: Vnos delavcev obračuna

Na tem mestu vnašamo podatke za izbrani obračun posameznega delavca.

Imamo dve možnosti:

 • ročni vnos s klikom na Dodaj delavca 
 • ali Prenesi iz prejšnjega obračuna. (program prenese obračunske podatke iz predhodnega obračuna).

Dodaj delavca

 1. Izberemo Delavca na spustnem seznamu.
  • Če na spustnem seznamu ni nobenega delavca, se odpre vnosno polje za vnos novega delavca. Delavce sicer dodajamo in urejamo v Šifrantu> Delavci.
 2. Določimo Način izračuna – iz bruto ali iz neto osnove.
 3. Vnesemo Znesek osnove. 
  • Če je označen bruto način izračuna,  nam od vpisanega zneska program odšteje vse davke in prispevke. 
  • Če je označen neto način izračuna, bo izveden obračun na bruto osnovo.
 4. Po potrebi izberemo  Analitiko –samodejno jo program predlaga, če je ta vpisana na delavcu. 
  • Vnos je obvezen v primeru, ko imamo nastavitev na kontih > knjiženje po analitikah.

Prenesi iz prejšnjega obračuna

V tem primeru program prepiše podatke iz predhodnega obračuna iste vrste. Pripravljene podatke lahko popravljamo, dopolnjujemo ter tudi ročno dodajamo nove delavce.

 1. Kliknemo Shrani.
 2. Z Naprej se pomaknemo na zadnji korak obračuna.

Korak 3: Predogled in zaključek

Na tem koraku lahko preverimo listine, ki bodo nastale po potrditvi tega obračuna. 

Obračun zaključimo s klikom Zaključi obračun.

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

 • Obračunske liste > shrani ločeno po delavcih, v skupnem dokumentu pa poleg obračunskih listov še ostale listine. 
 • Če imamo v obračunu tudi nerezidente, pripravi ločen obrazec – Poročilo o dohodkih za nerezidente.
 • XML obrazce za oddajo na FURS. REK-2 ali REK-1 katere oddajamo na eDavke:   
  • neposredno na eDavke preko gumba Obračun REK1 (REK2) v eDavke (če so vse poti in digitalni certifikati ustrezno nameščeni na istem računalniku).
  • shranimo na disk preko gumba Obračun REK2 (REK1) v XML datoteko ter jih nato uvozimo v eDavke (z istega računalnika ali pa xml pošljemo/prenesemo na drug računalnik in datoteko od tam uvozimo v eDavke).
 • Plačilne naloge, katere posredujemo v plačilo.
 • temeljnico > pripravi glede na lastnosti kontov. Če želimo knjižiti po stroškovnih mestih (analitikah) ali delavcih, moramo to označiti na posameznem kontu v Šifrantu > Konti.

Preklic potrditve

S klikom na gumb Preklic potrditve program:

 • izbriše temeljnico,
 • izbriše plačilne naloge, če do trenutka preklica jih še nismo bili izplačali/oddali ali natisnili in se nahajajo v arhivu plačilnih nalogov; če smo naloge že plačali (se nahajajo v zavihku Plačani), jih pri ponovni potrditvi program ne pripravi),
 • izbriše vse xml datoteke.
V tem prispevku