Vnos obračuna drugi osebni prejemki

Drugi osebni prejemki so obdavčena izplačila, ki v večini ne izvirajo iz delovnega razmerja. Namenjena so zunanjim pogodbenim sodelavcem.

Obračun pripravimo v treh korakih.

Korak 1: Vnos novega obračuna

 1. V meniju  Plače > Obračun DOP (drugi osebni prejemki) >
 2. Kliknemo Nov. 
 3. Na zavihku  Osnovni podatki:
  • Izberemo Vrsto obračuna - izbrana vrsta obračuna vpliva na normirane stroške, dohodnino, prispevke in davek.
  • Vnesemo Naziv obračuna vpisan naziv se izpisuje na vseh dokumentih določenega obračuna.
  • Izberemo Vrsto dohodka - vpliva na REK-2 obrazec.
  • Vnesemo Datum obračuna – na osnovi tega podatka se tvori temeljnica za knjiženje.
  • Vnesemo Datum izplačila – vneseni datum se vpisuje na plačilne naloge.
  • V polju Odgovorna oseba vnesemo odgovorno osebo za oddajo obračna.
 4. Na zavihku Ostali podatki izbiramo med naslednjimi nastavitvami:
  • Dohodnina
   • Obračun dohodnine
   • Obračun dohodnine pod mejnim zneskom
   • Odstotek dohodnine - se obračuna dohodnina tudi od zneskov pod zakonsko določeno mejo
   • Odstotek normiranih stroškov- imamo možnost vnosa poljubnega odstotka normiranih stroškov. 
  • Prispevki PIZ
   • Obračun PIZ IZ
   • Obračun PIZ NA
   • Obračun pavšalnega prispevka PIZ
  • Prispevki za ZZ
   • Obračun zdravstvo IZ
   • Obračun poškodbe in poklicne bolezni NA
   • Obračun pavšalnega prispevka za poškodbe in pokl. bol
  • Posebni davki
   • Obračun PDDP
   • Posebni davek po ZUTD 
 5. Na zavihku Odgovorna oseba  izpolnimo: 
  • polje Odgovorna oseba.
  • polje Telefon 
 6. Na zavihku Predogled urejamo obstoječe nastavitve izpisa obračunskega lista.
 7. Kliknemo  Shrani.
 8. . S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak obračuna drugih osebnih prejemkov.

Korak 2: Vnos delavcev obračuna

Na tem mestu vnašamo podatke za izbrani obračun posameznega delavca.

Imamo dve možnosti:

 • ročni vnos s klikom na Dodaj delavca 
 • ali Prenesi iz prejšnjega obračuna.

Dodaj delavca

 1. Izberemo Delavca na spustnem seznamu. Če na spustnem seznamu ni nobenega delavca, se odpre vnosno polje za vnos novega delavca. Delavce sicer dodajamo in urejamo v Šifrantu> Delavci.
 2. Določimo Način izračuna – iz bruto ali iz neto osnove.
 3. Vnesemo Znesek osnove. 
  • Če je označen bruto način izračuna,  nam od vpisanega zneska program odšteje vse davki in prispevke. 
  • Če je označen neto način izračuna, bo izveden obračun na bruto osnovo.
 4. Po potrebi izberemo  Analitiko –samodejno jo program predlaga, če je na delavcu vpisana. 
  • Vnos je obvezen v primeru, ko imamo nastavitev na kontih > knjiženje po analitikah.

Prenesi iz prejšnjega obračuna

V tem primeru program prepiše podatke iz predhodnega obračuna iste vrste. Pripravljene podatke lahko popravljamo, dopolnjujemo ter tudi ročno dodajamo nove delavce.

 1. Kliknemo Shrani.
 2. Z Naprej se pomaknemo na zadnji korak obračuna.

Korak 3: Predogled in zaključek

Na tem koraku lahko preverimo listine, ki bodo nastale po potrditvi tega obračuna. 

Obračun zaključimo s klikom Zaključi obračun.

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

 • Obračunske liste > shrani ločeno po delavcih, v skupnem dokumentu pa poleg obračunskih listov še ostale listine. 
 • Če imamo v obračunu tudi nerezidente, pripravi ločen obrazec – Poročilo o dohodkih za nerezidente.
 • XML obrazce za oddajo na DURS. REK-2 ali REK-1 katere oddajamo na eDavke:   
  • neposredno na eDavke preko gumba Obračun REK1 (REK2) v eDavke (če so vse poti in digitalni certifikati ustrezno nameščeni na istem računalniku).
  • shranimo na disk preko gumba Obračun REK2 (REK1) v XML datoteko ter jih nato uvozimo v eDavke (z istega računalnika ali pa xml pošljemo/prenesemo na drug računalnik in datoteko od tam uvozimo v eDavke).
 • Plačilne naloge , katere posredujemo v plačilo.
 • temeljnico >  pripravi glede na lastnosti kontov. Če želimo knjižiti po stroškovnih mestih (analitikah) ali delavcih, moramo to označiti na posameznem kontu v Šifrantu -> Konti.

Preklic potrditve

S klikom na gumb Preklic potrditve program:

 • izbriše temeljnico,
 • izbriše plačilne naloge, če do trenutka preklica jih še nismo bili izplačali/oddali ali natisnili in se nahajajo v arhivu plačilnih nalogov; če smo naloge že plačali (se nahajajo v zavihku Plačani), jih pri ponovni potrditvi program ne pripravi),
 • izbriše vse xml datoteke.
V tem prispevku