Vnos obračuna drugi osebni prejemki

Drugi osebni prejemki so obdavčena izplačila, ki v večini ne izvirajo iz delovnega razmerja. Namenjena so zunanjim pogodbenim sodelavcem.

Obračun pripravimo v treh korakih.

Korak 1: Vnos novega obračuna

 1. V meniju  Plače > Obračun DOP (drugi osebni prejemki) 
 2. kliknemo Nov. 
 3. Na zavihku  Osnovni podatki:
  • Izberemo Vrsto obračuna - izbrana vrsta obračuna vpliva na normirane stroške, dohodnino, prispevke in davek.
  • Vnesemo Naziv obračuna vpisan naziv se izpisuje na vseh dokumentih določenega obračuna.
  • Izberemo Vrsto dohodka - vpliva na REK-2 obrazec.
  • Vnesemo Datum obračuna – na osnovi tega podatka se tvori temeljnica za knjiženje.
  • Vnesemo Datum izplačila – vneseni datum se vpisuje na plačilne naloge.
  • V polju Odgovorna oseba vnesemo odgovorno osebo za oddajo obračuna.
 4. Na zavihku Ostali podatki izbiramo med naslednjimi nastavitvami:
  • Dohodnina
   • Obračun dohodnine.
   • Obračun dohodnine pod mejnim zneskom.
   • Odstotek dohodnine - se obračuna dohodnina tudi od zneskov pod zakonsko določeno mejo.
   • Odstotek normiranih stroškov- imamo možnost vnosa poljubnega odstotka normiranih stroškov. 
  • Prispevki PIZ
   • Obračun PIZ IZ.
   • Obračun PIZ NA.
   • Obračun pavšalnega prispevka PIZ.
  • Prispevki za ZZ
   • Obračun zdravstvo IZ.
   • Obračun poškodbe in poklicne bolezni NA.
   • Obračun pavšalnega prispevka za poškodbe in pokl. bol.
  • Posebni davki
   • Obračun PDDP.
   • Posebni davek po ZUTD.
 5. Na zavihku Odgovorna oseba  izpolnimo: 
  • Polje Odgovorna oseba.
  • Polje Telefon. 
 6. Na zavihku Predogled urejamo obstoječe nastavitve izpisa obračunskega lista.
 7. Kliknemo  Shrani.
 8. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak obračuna drugih osebnih prejemkov.

Korak 2: Vnos delavcev obračuna

Na tem mestu vnašamo podatke za izbrani obračun posameznega delavca.

Imamo dve možnosti:

 • ročni vnos s klikom na Dodaj delavca,
 • ali Prenesi iz prejšnjega obračuna. Program prenese obračunske podatke iz predhodnega obračuna.

Dodaj delavca

 1. Na spustnem seznamu izberemo Delavca.
  • Če na spustnem seznamu ni nobenega delavca, program odpre okno za vnos novega delavca. Delavce sicer dodajamo in urejamo v Šifrantu> Delavci.
 2. Določimo Način izračuna – iz bruto ali iz neto osnove.
 3. Vnesemo Znesek osnove. 
  • Če je označen bruto način izračuna, program od vpisanega zneska odšteje vse davke in prispevke. 
  • Če je označen neto način izračuna, bo izveden obračun na bruto osnovo.
 4. Po potrebi izberemo  Analitiko. Če je na delavcu določena analitika, jo program samodejno predlaga.  
  • Vnos je obvezen v primeru, ko imamo nastavitev na kontih > knjiženje po analitikah.
 5. Če delavcu obračunamo tudi Boniteto, jo izberemo na spustnem seznamu in vpišemo znesek bonitete. Izbiramo lahko med: zavarovalno premijo, nastanitev in drugo.

Prenesi iz prejšnjega obračuna

V tem primeru program prepiše podatke iz predhodnega obračuna iste vrste. Pripravljene podatke lahko popravljamo, dopolnjujemo ter ročno dodajamo nove delavce.

S klikom Naprej se pomaknemo na zadnji korak obračuna.

Korak 3: Predogled in zaključek

Na tem koraku preverimo listine, ki bodo nastale po potrditvi tega obračuna. 

Obračun zaključimo s klikom Zaključi obračun.

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

 • Obračunske liste > shrani ločeno po delavcih, v skupnem dokumentu pa poleg obračunskih listov še ostale listine. 
 • Če imamo v obračunu tudi nerezidente, pripravi ločen obrazec – Poročilo o dohodkih za nerezidente.
 • REK-O, ki ga oddamo na eDavke:   
  • Neposredno na eDavke preko gumba Obračun REK-O v eDavke (če so vse poti in digitalni certifikati ustrezno nameščeni na istem računalniku).
  • Shranimo na svoj računalnik preko gumba Obračun REK-O v XML datoteko ter jih nato uvozimo v eDavke (iz istega računalnika ali pa xml pošljemo/prenesemo na drug računalnik in datoteko od tam uvozimo v eDavke).
 • Plačilne naloge, katere posredujemo v plačilo.
 • Temeljnico pripravi glede na lastnosti kontov. Če želimo knjižiti po stroškovnih mestih (analitikah) ali delavcih, moramo to označiti na posameznem kontu v Šifrantu > Konti.

Pošiljanje obračunskega lista po elektronski pošti

Obračunske liste lahko pošljemo delavcem po elektronski pošti. Zaradi občutljivih podatkov so obračunski listi poslani v PDF datoteki, ki jo prejemnik odklene z geslom. Kot geslo lahko določimo davčno številko, rojstni datum ali poljubno geslo. E-poštni naslov delavca in geslo nastavimo v šifrantu delavcev ali pri pošiljanju obračunskega lista na obračunu DOP.

 1. Na zaključenem obračunu DOP program kliknemo na Pošlji po e-pošti.
 2. Program prikaže seznam delavcev, ki so vključeni v obračun. 
  • Program prikaže podatke o elektronski pošti in geslu za posameznega delavca, ki ju lahko uredimo. Spremembe bodo posodobljene tudi v šifrantu delavcev.
 3. Delavce, ki jim želimo poslati obračunski list po e-pošti, označimo.

 4. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak, pregled izbranih delavcev.
 5. Na naslednjem koraku uredimo:
  • Zadevo. 
  • Datum za pošiljanje. 
   • Če vneseno današnji datum, bo program poslal obračunski list takoj, sicer bo posredoval obračunski list na izbran dan.
  • Vsebino e-poštnega sporočila, ki bosta enaka za vse delavce. Jezik vsebine sporočila program predlaga, glede na jezik izbran na izpisu. 
   • Izpis izberemo na prvem koraku obračuna DOP, v zavihku Predogled
 6. S klikom na Izvedi program:
  • Če smo datum pošiljanja vnesli današnji datum, program pošlje obračunski list delavcem po e-pošti takoj.
  • Če smo datum pošiljanja vnesli datum v prihodnosti, premakne obračunske liste v nabiralnik > izhodni dokumenti in jih na izbran dan samodejno posreduje delavcem po e-pošti.
  • Prikaže poročilo o uspešnosti pošiljanja posameznih obračunskih listov.

Preklic potrditve

Obračun DOP lahko prekličemo.

S klikom na gumb Prekliči potrditev program:

 • Izbriše temeljnico.
 • Izbriše vse xml datoteke.
 • Izbriše plačilne naloge, če do trenutka preklica še niso bili izplačani (izvoženi v banko) ali natisnjeni. 
  • Če smo naloge že plačali ali natisnili in se nahajajo v arhivu (status Plačani ali niso za plačilo), jih pri ponovni potrditvi program ne pripravi. 
 • Izbriše obračunske liste iz nabiralnika (v stolpcu status izriše ), če ti še niso bili poslani delavcem po e-pošti. 
  • Če želimo obračunski list poslati delavcem po e-pošti, moramo ob zaključku obračuna ponovno klikniti na gumb Pošlji po e-pošti ter izvesti vse korake pošiljanja obračunskega lista delavcem po e-pošti.
V tem prispevku