Vnos obračuna drugi osebni prejemki

Drugi osebni prejemki so obdavčena izplačila, ki v večini ne izvirajo iz delovnega razmerja. Namenjena so zunanjim pogodbenim sodelavcem.

Obračun pripravimo v treh korakih.

Korak 1: Vnos novega obračuna

 1. V meniju  Plače > Obračun DOP (drugi osebni prejemki) 
 2. kliknemo Nov. 
 3. Na zavihku  Osnovni podatki:
  • Izberemo Vrsto obračuna - izbrana vrsta obračuna vpliva na normirane stroške, dohodnino, prispevke in davek.
  • program predlaga samodejno Naziv obračuna vpisan naziv se izpisuje na vseh dokumentih določenega obračuna.
  • Izberemo Vrsto dohodka - vpliva na REK-O obrazec.
  • Vnesemo Datum obračuna – na osnovi tega podatka se tvori temeljnica za knjiženje.
  • Vnesemo Datum izplačila – vneseni datum se vpisuje na plačilne naloge.
  • V polju Odgovorna oseba vnesemo odgovorno osebo za oddajo obračuna.
 4. Na zavihku Ostali podatki program predlaga nastavitve glede na izbrano vrsto obračuna. Nastavitve lahko ročno spremenimo. Izbiramo lahko med naslednjimi nastavitvami:
  • Dohodnina
   • Obračun dohodnine.
   • Obračun dohodnine pod mejnim zneskom.
   • Odstotek dohodnine - se obračuna dohodnina tudi od zneskov pod zakonsko določeno mejo.
   • Odstotek normiranih stroškov- imamo možnost vnosa poljubnega odstotka normiranih stroškov. 
  • Prispevki PIZ
   • Obračun PIZ IZ.
   • Obračun PIZ NA.
   • Obračun pavšalnega prispevka PIZ.
  • Prispevki za ZZ
   • Obračun zdravstvo IZ.
   • Obračun poškodbe in poklicne bolezni NA.
   • Obračun pavšalnega prispevka za poškodbe in pokl. bol.
  • Posebni davki
   • Obračun PDDP.
   • Posebni davek po ZUTD.
 5. Na zavihku Odgovorna oseba  izpolnimo: 
  • Polje Odgovorna oseba.
  • Polje Telefon. 
 6. Na zavihku Predogled urejamo obstoječe nastavitve izpisa obračunskega lista.
 7. Kliknemo  Shrani.
 8. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak obračuna drugih osebnih prejemkov.

Korak 2: Vnos delavcev obračuna

Na tem mestu vnašamo podatke za izbrani obračun posameznega delavca.

Imamo dve možnosti:

 • ročni vnos s klikom na Dodaj delavca,
 • ali Prenesi iz prejšnjega obračuna. Program prenese obračunske podatke iz predhodnega obračuna.

Dodaj delavca

 1. Na spustnem seznamu izberemo Delavca.
  • Če na spustnem seznamu ni nobenega delavca, program odpre okno za vnos novega delavca. Delavce sicer dodajamo in urejamo v Šifrantu> Delavci.
 2. Določimo Način izračuna – iz bruto ali iz neto osnove.
 3. Vnesemo Znesek osnove. 
  • Če je označen bruto način izračuna, program od vpisanega zneska odšteje vse davke in prispevke. 
  • Če je označen neto način izračuna, bo izveden obračun na bruto osnovo.
 4. Po potrebi izberemo  Analitiko. Če je na delavcu določena analitika, jo program samodejno predlaga.  
  • Vnos je obvezen v primeru, ko imamo nastavitev na kontih > knjiženje po analitikah.
 5. Shranimo vnos,
 6. in kliknemo Nazaj , da pridemo na predglednico z delavci.

Prenesi iz prejšnjega obračuna

Če na preglednici izberemo Prenesi iz prejšnjega obračuna, v tem primeru program prepiše podatke iz predhodnega obračuna iste vrste. Pripravljene podatke lahko popravljamo, dopolnjujemo ter ročno dodajamo nove delavce.

S klikom Naprej se pomaknemo na zadnji korak obračuna.

Korak 3: Predogled in zaključek

Na tem koraku preverimo listine, ki bodo nastale po potrditvi tega obračuna. 

Obračun zaključimo s klikom Zaključi obračun.

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

 • Obračunske liste > shrani ločeno po delavcih, v skupnem dokumentu pa poleg obračunskih listov še ostale listine. 
 • Če imamo v obračunu tudi nerezidente, pripravi ločen obrazec – Poročilo o dohodkih za nerezidente.
 • REK-O, ki ga oddamo na eDavke:   
  • Neposredno na eDavke preko gumba Obračun REK-O v eDavke (če so vse poti in digitalni certifikati ustrezno nameščeni na istem računalniku).
  • Shranimo na svoj računalnik preko gumba Obračun REK-O v XML datoteko ter jih nato uvozimo v eDavke (iz istega računalnika ali pa xml pošljemo/prenesemo na drug računalnik in datoteko od tam uvozimo v eDavke).
 • Plačilne naloge, katere posredujemo v plačilo.
 • Temeljnico pripravi glede na lastnosti kontov. Če želimo knjižiti po stroškovnih mestih (analitikah) ali delavcih, moramo to označiti na posameznem kontu v Šifrantu > Konti.

Pošiljanje obračunskega lista po elektronski pošti

Obračunske liste lahko pošljemo delavcem po elektronski pošti. Zaradi občutljivih podatkov so obračunski listi poslani v PDF datoteki, ki jo prejemnik odklene z geslom. Kot geslo lahko določimo davčno številko, rojstni datum ali poljubno geslo. E-poštni naslov delavca in geslo nastavimo v šifrantu delavcev ali pri pošiljanju obračunskega lista na obračunu DOP.

 1. Na zaključenem obračunu DOP program kliknemo na Pošlji po e-pošti.
 2. Program prikaže seznam delavcev, ki so vključeni v obračun. 
  • Program prikaže podatke o elektronski pošti in geslu za posameznega delavca, ki ju lahko uredimo. Spremembe bodo posodobljene tudi v šifrantu delavcev.
 3. Delavce, ki jim želimo poslati obračunski list po e-pošti, označimo.
 4. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak, pregled izbranih delavcev.
 5. Na naslednjem koraku uredimo:
  • Zadevo. 
  • Datum za pošiljanje. 
   • Če vneseno današnji datum, bo program poslal obračunski list takoj, sicer bo posredoval obračunski list na izbran dan.
  • Vsebino e-poštnega sporočila, ki bosta enaka za vse delavce. Jezik vsebine sporočila program predlaga, glede na jezik izbran na izpisu. 
   • Izpis izberemo na prvem koraku obračuna DOP, v zavihku Predogled
 6. S klikom na Izvedi program:
  • Če smo datum pošiljanja vnesli današnji datum, program pošlje obračunski list delavcem po e-pošti takoj.
  • Če smo datum pošiljanja vnesli datum v prihodnosti, premakne obračunske liste v nabiralnik > izhodni dokumenti in jih na izbran dan samodejno posreduje delavcem po e-pošti.
  • Prikaže poročilo o uspešnosti pošiljanja posameznih obračunskih listov.

Preklic potrditve

Obračun DOP lahko prekličemo.

S klikom na gumb Prekliči potrditev program:

 • Izbriše temeljnico.
 • Izbriše vse xml datoteke.
 • Izbriše plačilne naloge, če do trenutka preklica še niso bili izplačani (izvoženi v banko) ali natisnjeni. 
  • Če smo naloge že plačali ali natisnili in se nahajajo v arhivu (status Plačani ali niso za plačilo), jih pri ponovni potrditvi program ne pripravi. 
 • Izbriše obračunske liste iz nabiralnika (v stolpcu status izriše ), če ti še niso bili poslani delavcem po e-pošti. 
  • Če želimo obračunski list poslati delavcem po e-pošti, moramo ob zaključku obračuna ponovno klikniti na gumb Pošlji po e-pošti ter izvesti vse korake pošiljanja obračunskega lista delavcem po e-pošti.
V tem prispevku