Urejanje izdanega računa

1. V meniju Poslovanje > Izdani računi.

2. Na osnovni preglednici so vsi osnutki in že izstavljeni računi.

3. Izberemo račun, ki ga želimo urediti tako, da kliknemo na številko računa oziroma na besedo osnutek.

 Urejanje osnutkov računov

Osnutke računov urejamo s klikom na Uredi.

Urejanje že izstavljenih računov

Izstavljen račun, torej knjižen in zapisan v davčne evidence, najprej prekličemo pri čemer program  izbriše vse knjižbe in ob ponovni potrditvi naredile nove.

Prekličemo lahko samo račune, ki spadajo v nezaključeno obdobje za DDV.
Če je račun, ki ga želimo preklicati, vključen v že zaključeni obračun za DDV, lahko račun urejamo samo, če prej prekličemo obračun DDV.

1. Račun prekličemo s klikom na Preklic izstavitve .

2. Preklic potrdimo s klikom na V redu.

3. S preklicem računa ta postane osnutek in prikaže gumb Uredi. Kliknemo nanj.

Urejanje podatkov izdanega računa

Uredimo lahko vse podatke o računu kot pri prvem vnosu računa, razen številke račune, če je ta že bil izstavljen. 

Po urejanju račun shranimo ali izstavimo.

Spreminjanje zaporedja vrstic na vnosu ali urejanju izdanega računa

Pri vnosu ali urejanju izdanega računa lahko že dodanim vrsticam spreminjamo vrstni red.

1. Kliknemo Uredi.

2. Na začetku vrstice pri artiklih (skrajno levo) izberemo simbol za premikanje in ga držimo.

3. Med držanjem gumba lahko z miško izbrano vrstico poljubno premikamo (gor/dol), ter nato izpustimo na mestu, kjer jo želimo postaviti.

V tem prispevku