Customer (Stranka)

Navodilo velja za prenos podatkov iz šifranta strank prek API vmesnika.

Splošno navodilo:SL: Šifrant Stranke
API dokumentacija:https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Customer
Kratek opis: Omogočeno je branje strank.
Omogočeno je dodajanje in spreminjanje strank.
Omogočeno je brisanje strank.

Customer - podatki stranke

Customer

Podatek

Opis

Name

Naziv stranke, obvezen podatek.

Code

Šifra stranke.

Address

Naslov stranke, obvezen podatek.

PostalCode

Poštna številka stranke, obvezen podatek.

City

Pošta stranke, obvezen podatek.

Country

Država stranke, obvezen podatek.

Vnese se ID države – državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries.

CountryName

Naziv države, ki ga vnesemo, če država ni domača država. Ta naziv države se prikazuje na izpisih, kjer se tiska naslov stranke.

TaxNumber

Davčna številka stranke.

RegistrationNumber

Matična številka stranke.

VATIdentificationNumber

Identifikacijska številka za DDV.

SubjectToVAT

Tip stranke, obvezen podatek.

Za stranke iz EU izberemo iz:

 • D - Podjetje, zavezanec za DDV.
 • M - Podjetje, ni zavezanec za DDV.
 • N - Končni potrošnik.

Za stranke izven EU izberemo iz:

 • D - Podjetje (Izven EU).
 • N - Končni potrošnik.

Currency

Denarna enota, obvezen podatek.

Vnese se ID denarne enote - denarno enoto izberemo iz šifranta denarnih enot, ki ga izpišemo s klicem metode GetCurrencies.

ExpirationDays

Dnevi za zapadlost.

RebatePercent

Rabat (%).

WebSiteURL

Spletna stran.

EInvoiceIssuing

Izdaja e-računov, obvezen podatek. Izbira iz:

 • SeNePripravlja – Se ne pripravlja.
 • RocniIzvoz – Za uvoz v banko.
 • Ponudnik – Za uvoz v Bizbox 
 • EPosta – Za pošiljanje po e-pošti.

InternalCustomerNumber

Interna številka stranke, ki se jo lahko uporabi pri e-računih.

Usage

Uporaba. Izbira iz:

 • D - da.
 • N – ne.

Privzeta vrednost je D.

Primeri

Pri zgradbi objekta za pošiljanje si lahko pomagamo s testnimi podatki objekta, ki jih prikažemo s klikom na gumb Test API na pogledu posamezne metode.

Vnos nove stranke

Za dodajanje stranke potrebujemo naziv stranke, naslov stranke, pošto in poštno številko stranke, državo in denarno enoto stranke, tip stranke ter podatek za izdajo e-računov.

Metoda: AddCustomer

Customer

Podatek

Opis

Name

Končni potrošnik

Address

Ulica

PostalCode

 1234

City

Mesto

Country

ID države stranke (Slovenija)

Currency

ID denarne enote stranke (EUR)

SubjectToVAT

N

EInvoiceIssuing

N

JSON:

{

"CustomerId": 0,

"Code": null,

"Name": "Končni potrošnik",

"Address": "Ulica",

"PostalCode": "1234",

"City": "Mesto",

"Country": {

"ID": 192,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"CountryName": null,

"TaxNumber": null,

"RegistrationNumber": null,

"VATIdentificationNumber": null,

"SubjectToVAT": "N",

"Currency": {

"ID": 7,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"ExpirationDays": 0,

"RebatePercent": 0.0,

"WebSiteURL": null,

"EInvoiceIssuing": "N",

"InternalCustomerNumber": null,

"Usage": null,

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

}

V tem prispevku