Dopolnilno delo - zavarovanje na podlagi 036

Navodilo velja za pripravo obračuna dopolnilnega dela.

Nastavitve delavca

Naprej uredimo nastavitve na delavcu.

 1. V meniju Šifrant > Delavci izberemo delavca.
 2. Kliknemo Uredi.
 3. Na zavihku Podatki za osebne prejemke,
 4. v polju Vrsta zaposlitve > izberemo Zaposleni delavec - dopolnilno delo.
 5. Kliknemo Shrani.

Posebnost

V šifrantu delavca program ne predlaga subvencij in datumov zaposlitve za določen čas.

Obračun plače

V meniju Plače > Obračun Plač pripravimo obračun plače.

 1. Na drugem koraku obračuna izberemo delavca.
 2. Na podlagi vnesenih nastavitev program predlaga vrsto izplačila > Redno delo – dopolnilno delo.
  • Program NE obračuna:
   • minulega dela, 
   • splošne olajšave in 
   • razlike do minimalne osnove.
 3. Kliknemo > Potrdi.

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

 •  temeljnico, 
 • plačilne naloge,  
 • REK obrazec, 
 • plačilno listino.

Program podatke obračuna enako kot pri redni zaposlitvi, razlika je v tem, da podatke polni v REK-O obrazcu v polje M04.

V tem prispevku