Dopolnilno delo - zavarovanje na podlagi 036

Navodilo velja za pripravo obračuna dopolnilnega dela.

Naprej uredimo nastavitve na delavcu. nato pripravimo obračun prek menija Plače > Obračun Plač.

Nastavitve delavca

1. V meniju Šifrant > Delavci.

2. Izberemo delavca > kliknemo Uredi,

3. na zavihku > Podatki za osebne prejemke,

4. v polju > vrsta zaposlitve > izberemo Zaposleni delavec - dopolnilno delo.

5. Kliknemo Shrani.

Posebnost

V šifrantu delavca program ne predlaga subvencij in datumov zaposlitve za določen čas.

Obračun plače

Nato pripravimo obračun prek menija Plače > Obračun Plač.

1. Na drugem koraku obračuna izberemo delavca.

2. Na podlagi vnesenih nastavitev program predlaga vrsto izplačila>  Redno delo – dopolnilno delo.

  • Program ne obračuna:  minulega dela, splošne olajšave in razlike do minimalne osnove.

3. Izberemo > Potrdi.

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico, plačilne naloge,  REK- 1 obrazec, plačilno listino.

Program podatke obračuna enako kot pri redni zaposlitvi, razlika je v tem, da podatke polni v REK-1 obrazcu  v polje M04.

V tem prispevku