Dopolnilno delo - zavarovanje na podlagi 036

Navodilo velja za pripravo obračuna dopolnilnega dela.

Nastavitve delavca

Naprej uredimo nastavitve na delavcu.

 1. V meniju Šifrant > Delavci.
 2. Izberemo delavca > kliknemo Uredi,
 3. na zavihku > Podatki za osebne prejemke,
 4. v polju > vrsta zaposlitve > izberemo Zaposleni delavec - dopolnilno delo.
 5. Kliknemo Shrani.

Posebnost

V šifrantu delavca program ne predlaga subvencij in datumov zaposlitve za določen čas.

Obračun plače

Nato pripravimo obračun prek menija Plače > Obračun Plač.

 1. Na drugem koraku obračuna izberemo delavca.
 2. Na podlagi vnesenih nastavitev program predlaga vrsto izplačila > Redno delo – dopolnilno delo.
  • Program ne obračuna:
   • minulega dela, 
   • splošne olajšave
   • in razlike do minimalne osnove.
 3. Kliknemo > Potrdi.

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico, plačilne naloge,  REK-1 obrazec, plačilno listino.

Program podatke obračuna enako kot pri redni zaposlitvi, razlika je v tem, da podatke polni v REK-1 obrazcu  v polje M04.

V kolikor ima delavec refundacijo, pa je potrebno ročno urediti podatke v analitičnem delu REK obrazca v polju M04.

V tem prispevku