Odtegljaj pri plači v odstotku od vrednosti izplačila na TRR

Pri obračunu plače smo dodali možnost obračuna odtegljaj tudi v odstotku od vrednosti izplačila plače na TRR delavca. Obračun odtegljaja v odstotku od vrednosti izplačila plače se najpogosteje uporablja v primeru obračuna odtegljaja pri davčnih in sodnih izvršbah.  Vnesen odtegljaj je glede na vnesene nastavitve prikazan tudi plačilni listi zaposlenega. V tem prispevku