Pri obračunu regresa ne prikaže vseh delavcev

Če nam pri obračunu regresa na drugem koraku obračuna ne prikaže vseh delavcev, preverimo nastavitve:

1. V meniju Šifrant > Delavci. 

2. Na delavcu, ki ni zajet v obračunu , preverimo v polju datum zaposlitve do, če imamo vnesen datum konca, ga odstranimo. 

3. Delavca nato dodamo na drugem koraku obračuna regresa  s klikom na Dodaj delavca.

  • ali pa pripravimo nov obračun, kjer bo program samodejno dodal delavca.
V tem prispevku