Pri obračunu regresa ne prikaže vseh delavcev

Navodilo velja za primer, ko program na drugem koraku obračuna regresa ne prikaže vseh delavcev. V tem primeru preverimo nastavitve:

  1. V meniju Šifrant > Delavci izberemo delavca, ki ni zajet v obračun regresa. 
  2. Preverimo ali imamo vnesen datum konca zaposlitve, tj. datum zaposlitve do. 
  3. Če ga imamo, kliknemo na Uredi in v zavihki Podatki za osebne prejemke datum konca odstranimo. 
  4. Nato na drugem koraku obračuna regresa delavca dodamo na obračun s klikom na Dodaj delavca.
    • Če pripravimo nov obračun, bo program samodejno dodal delavca.
V tem prispevku