Izdani računi

Pripravljamo lahko ponudbe (predračune), račune, račune za predplačila in dobropise. Izdajamo lahko davčno potrjene gotovinske račune ter e-račune javnim in gospodarskim družbam. Dokumente si poljubno oblikujemo, jih tiskamo ali pošljemo preko e-pošte. Enostavno lahko izdajamo ponavljajoče račune, povežemo jih lahko z zalogami. Pregleden “semaforček” statusa plačila.

Articles

Začetek dela z izdanimi računi
Izdani računi so namenjeni fakturiranju opravljenih storitev, dobav blaga ali materiala davčnim zavezancem in končnim potrošnikom.Program pri izdaji izdanega računa samodejno pripravi knjižbe - temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu in zapise v DDV evidence.