Letne obdelave - normiranci

V primeru, da ugotavljamo davčno osnovo kot Normiranci - po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih, pri davčnem obračunu izberemo način ugotavljanja davčne osnove na sledeči način:

 1. V meniju Knjigovodstvo > Letne obdelave,
 2. kliknemo na poslovno leto za katerega želimo pripraviti davčni obračun.
 3. Izvedemo vse korake do obdelave za davčno upravo.
 4. Pri zapisu način ugotavljanja davčne osnove dodamo kljukico pri Normirani.
 5. Nato Pošljemo podatke na davčno upravo oziroma jih shranimo na računalnik ter naknadno oddamo.
  • Program na podlagi nastavitev pripravi dokument - davčni obračun, ki ga pošljemo v portal eDavki, kjer ga dokončno uredimo ter oddamo.
 6. Pri koraku Knjiženje poslovnega rezultata: 
  • zaključimo z urejanjem podatkov davčnega obračuna na eDavkih in nadaljujemo z zaključevanjem v Minimaxu. 
 7. Izberemo Izvedi knjiženje poslovnega rezultata in označimo dobiček oziroma izguba.
  • V primeru vnosa dobička:
   • V polje Davek od dobička znaša  vnesemo znesek, ki ga prepišemo iz davčnega obračuna.
   • V polje Že plačan davek za določeno leto  vpišemo znesek in program na podlagi tega pripravi plačilne naloge za plačilo akontacij. Izberemo  Potrdi
  • V primeru izgube:
   • V primeru, da izberemo pri poslovnem rezultatu  Izguba, bo program pripravil temeljnico poslovnega rezultata.
 8. Izvedi otvoritev leta: program pripravi otvoritveno temeljnico za novo poslovno leto. 

V primeru, da nam podatki v otvoritveni temeljnici ne ustrezajo in želimo izvesti določene popravke, imamo na razpolago možnosti:

 • OTV temeljnico, ki jo program pripravi kopiramo v storno in naredimo novo, ročno temeljnico. Ker bomo z novo temeljnico popravljali otvoritveno temeljnico, moramo izbrati vrsto temeljnice OTV. Knjižbe OTV temeljnice v bruto bilanci predstavljajo otvoritveno stanje in ne predstavljajo prometa v tekočem letu.
 • Se vrnemo nazaj v staro poslovno leto. Prekličemo korake letnih obdelav (vse avtomatično pripravljene temeljnice se pobrišejo), naredimo popravke v prejšnjem letu in ponovimo vse korake za prehod v novo leto.
 • OTV temeljnico ročno uredimo.
V tem prispevku