Davčno potrjevanje računov za zunanje programe prek API storitev Minimax

Glede na to, da med gotovinska plačila spadajo tudi druge vrste plačil, na primer s kartico, in je tovrstno plačevanje v primeru spletnih trgovin vedno bolj pogosto, predstavljamo rešitev, ki jo ponuja Minimax.

V kolikor za izstavitev in tiskanje računov ne uporabljate programa Minimax, ampak drugi program, ki iz tehničnih ali vsebinskih razlogov ni prilagojen davčnemu potrjevanju računov, lahko v tem primeru koristite API programski vmesnik za izdane račune programa Minimax.

Z drugimi besedami, lahko podatke izdanega računa pošljete v Minimax, ki račun ob izstavitvi davčno potrdi ter vrne dokument izdanega računa z vsemi zakonsko potrebnimi podatki, ki ga nato v Vaši aplikaciji natisnete.

 Več informacij o API programskem vmesniku najdete na: http://help.Minimax.si/sl/api-programski-vmesnik

Podrobnejša navodila za oblikovanje podatkov izdanega računa, strank in artiklov najdete s pomočjo povezav:

http://help.Minimax.si/sl/issuedinvoice-izdani-racuni

http://help.Minimax.si/sl/customer-stranka

http://help.Minimax.si/sl/item-artikel

 V primeru dodatnih vprašanj, se obrnite na podporo programa Minimax preko vnosa zahteve po pomoči znotraj programa.

V tem prispevku