Novosti verzije dne 30.06.2019

Z verzijo nameščeno, dne 30.06.2019, smo v program Minimax dodali naslednje novosti in dopolnitve funkcionalnosti:

Priprava poročila po standardu FRP - finančna razritja poslovanja

V meni Knjigovodstvo smo dodali možnost priprave poročila po standardu FRP, ki ga uporabljamo kot dokumentacijo za banko pri reševanju vlog za odobritev kredita, limitov na poslovnem računu, ipd. Končni dokument vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida ter podrobneje razdelane podatke iz bilance stanja v skladu z napotki za poročanje FRP. Več o pripravi poročila FRP lahko preberete na tej povezavi.
 

Obračun plače za preteklo že zaključeno leto

Po novem lahko obračunamo plačo tudi za preteklo že zaključeno poslovno leto. Pri potrditvi plače za preteklo leto program pripravi temeljnico z datumom v tekočem poslovnem letu. Kako obračunamo plačo za preteklo že zaključeno leto lahko preberete tukaj.

 

Pogled odprtih postavk po ročnosti

V Odprtih postavkah smo dodali možnost pregleda odprtih postavk po ročnosti po obdobjih 15-30-60-90-150 dni. Tudi ta novost olajša delo in prihrani čas pri pripravi podatkov, ki jih običajno zahtevajo banke pri reševanju vlog za odobritev kredita, limita na poslovnem računu. Preverite novo funkcionalnost pregleda odprtih postavk po ročnosti.

 

Pri obračunu DDV od razlike v ceni program poknjiži DDV na ločen avtomatični konto.

Skladno z zakonodajo sedaj knjižimo DDV od razlike v ceni na ločenih kontih. Preverite kako na izdanem računu obračunamo razliko v ceni.

 

V tem prispevku