Številčenje artiklov

Šifra artikla je neobvezen podatek, ki lahko vsebuje do 30 črk in/ali številk. 

Pri vnosu novega artikla jo lahko vnesemo sami, lahko pa jo program predlaga samodejno.

Vklop samodejnega zaporednega številčnega šifer artiklov

  1. V meniju Nastavitve > Organizacija.
  2. na razdelku Ostalo 
  3. v polju  Zaporedno številčno šifriranje artiklov dodamo kljukico.
  4. Program bo pri vnosu novega artikla predlagal naslednjo prosto številčno šifro artikla.


V tem prispevku