Vnos bančnega izpiska

Bančne izpiske lahko uvažamo iz spletnih bančnih programov ali vnašamo ročno. Navodilo velja za ročni vnos bančnega izpiska.

Vnos bančnega izpiska

 1. V meniju > Banka > Bančni izpiski izberemo Nov.

Osnovni podatki

Podatki so vezani na izpisek kot listino (datum izpiska, zaporedna številka).

 1. Vnesemo Datum izpiska, ki predstavlja tudi datum temeljnice.
 2. Izberemo Transakcijski račun.
  • V nastavitvah TRR določimo konto knjiženja za ta račun. 
  • Na vrstici izpiska ne vnašamo skupnega prometa, ker ga po potrditvi program pripravi samodejno.
 3. Vnesemo Številko izpiska.
 4. V polju Opis program predlaga zaporedno številko in denarno enoto (ta podatek predstavlja opis temeljnice).
 5. Izberemo Vrsto izpiska:
  • Dnevni  - knjižimo dnevni izpisek in na vrstici izpiska ni datuma knjiženja, v temeljnico se zapiše datum izpiska.
  • Mesečni - knjižimo mesečni izpisek in na vrsticah izpiska lahko vnašamo datum knjiženja. Za vsak različen datum knjiženja program pripravi ločeno temeljnico.

Vrstice izpiska

 1. Možnosti knjiženja na vrsticah bančnega izpiska:
 2. Ročni vnos vrstic na bančnem izpisku:
  • Vnesemo prejemnika/nalogodajalaca,
  • izberemo vezo (sklic),
  • vnesemo konto,
  • izberemo denarno enoto (DE),
  • vnesemo znesek.
  • S klikom na, program shrani vrstico. Če kliknemo  ,program izbriše vrstico.
  • Na enak način dodamo vse vrstice izpiska. Številčenje vrstic na izpisku.
 3. Urejanje in brisanje vrstic bančnega izpiska:
  • Vrstico urejamo s klikom na znak za urejanje na začetku vrstice.
  • Urejeno vrstico potrdimo s klikom na znak .
  • Vrstico izbrišemo s klikom na znak križec  na koncu vrstice.
  • Na vrstici izpiska tudi pregledujemo knjižbe  s klikom na znak (polje med vezo in kontom).
 4. Ko vnesemo vse vrstice izpiska, izberemo:
  • Shrani – izpisek je le osnutek, promet še ni knjižen.
  • Potrdi - izpisek potrdimo, pripravi se avtomatična temeljnica, ki poleg vnesenih knjižb doda tudi vknjižbo prometa na kontu TRR, hkrati pa se zaprejo postavke računov.
  • Potrdi in nov – Možnost uporabimo, če želimo po potrditvi izpiska nadaljevati z vnosom novega bančnega izpiska.
 5. Na potrjenem izpisku lahko na podlagi knjižb naredimo avtomatični:

Urejanje vrstic izpiska

Bančni izpisek urejamo po posameznih vrsticah.

 1. Na začetku vrstice, ki jo želimo urediti, kliknemo na .
 2. Po končanem urejanju podatkov na vrstici izpiska kliknemo na .
 3. Ob vnosu vrstic bančnega izpiska program prikazuje stanje oziroma seštevek vnosa v breme in dobro v vseh denarnih enotah.
V tem prispevku