Kako odstranimo uporabnika?

Če želimo uporabniku onemogočiti dostop do organizacij, lahko to storimo brez brisanja uporabnika s spremembo dostopa do posameznih organizacij.
 

  1. Če smo Administrator, na vstopni strani izberemo Plačnik,
  2. kliknemo Uporabniki,
  3. na seznamu uporabnikov izberemo uporabnika, ki ga želimo izločiti,
  4. s klikom na znak  odstranimo uporabnika.
  5. Če smo prepričani, da ga želimo trajno odstraniti izberemo V redu.
  6. Na seznamu uporabnikov brisanega uporabnika ne bo več in ne bo imel več dostopa do nobene organizacije plačnika.
  7. Ponovno ga lahko kadar koli dodamo med uporabnike tega plačnika po postopku dodajanja novega uporabnika. 
Pomembno
Po brisanju je uporabnik še vedno uporabnik sistema Minimax (in ga je mogoče dodati med uporabnike pri istem ali drugem plačniku).
V tem prispevku