Dopolnitve pri obračunu plače

Pri dodajanju napotitve program zmanjša ure rednega dela ter število dni za prevoz in prehrano

Na obračunu plače, pri dodajanju nove obračunske vrstice z vrsto izplačila redno delo - napoteni delavci, nas program po novem vpraša ali želimo zmanjšati število ur rednega dela, število dni prevoza na delo in število dni prehrane na delu.

S klikom na Potrdi, program za število ur napotitve zmanjša:

  • število ur rednega dela,
  • število dni prevoza na delo in 
  • število dni za prehrano na delu.

S klikom na Opusti pa program ur rednega dela, števila dni prevoza na delo in števila dni prehrane na delu ne zmanjša, temveč doda k obstoječim obračunskim vrsticam novo vrsto izplačila redno delo - napotitev z vpisanimi podatki.

Več o obračunu plače za napotene (detaširane) delavce preberite tukaj.

Dodatek "Konkurenčna klavzula"

Prenovili smo dodatek Konkurenčna klavzula. Na obračun plače dodamo obračunsko vrstico z vrsto izplačila Konkurenčna klavzula, vnesemo dogovorjen odstotek od bruto plače izplačila ter poljuben opis. S klikom na potrdi program izračuna znesek dodatka konkurenčne klavzule glede na vnesen odstotek od bruto plače delavca.

Več o dodajanju posameznih vrst izplačil na obračun plače lahko preberete tukaj.

V tem prispevku