Obračun regresa - možnost vnosa datuma knjiženja

Na prvi korak obračuna regresa smo dodali nov podatek - datum knjiženja regresa. Program predlaga sistemski datum, ki ga lahko spremenimo.

Ko zaključimo obračun regresa, program pripravi temeljnico na vnesen datum knjiženja regresa. Datum knjiženja regresa ostane isti, kljub preklicu in ponovni potrditvi obračuna.

Več o obračunu regresa preberite tukaj.

V tem prispevku