Pravna podlaga za izmenjavo elektronskih računov

Zakonodaja s področja brezpapirnega poslovanja skrbi za predpise v povezavi s prepoznavnostjo avtorja elektronskega dokumenta, hkrati pa zagotavlja nespremenljivost elektronskih dokumentov, predpisuje, kako se dokumente hrani ter določa, kako zagotavljati veljavnosti elektronskih dokumentov v sodnih, davčnih ter drugih postopkih.
 
Nadzor področja brezpapirnega poslovanja in ponudnikov vrši Arhiv RS na način, da nadzira in evidentira ponudnike rešitev ter je hkrati aktiven na področju prenavljanja zakonodaje.
 
Posamezna vsebinska področja poslovanja z elektronskimi dokumenti, kot so plačilni promet, delovanje javne uprave in veljavnosti računov v davčnih postopkih pa urejajo še drugi predpisi in zakonodaja vezana na posamezno vsebinsko področje.
 
Zakonodaja s področja e-računov:

Zakonodaja s področja izmenjave e-računov s proračunskimi uporabniki:

V tem prispevku