Kako podjetnik omogoči dostop računovodskemu servisu?

Navodilo velja za prvo povezavo med podjetnikom in računovodskim servisom, ki ima licenco Maksi računovodstvo.

  • Če organizacijo podjetnika že vodi računovodski servis in želimo urediti prenos organizacije z vsemi podatki na novega plačnika - podjetnika, pokličite skrbnike SAOP na telefon 080 14 50.


Kako podjetnik izbere licenco?

1. Kot podjetnik najprej  registriramo uporabnika nato registriramo novo organizacijo:

2. Kliknemo Nadaljuj > v polju Vaša organizacija > poiščemo organizacijo tako, da vpišemo naziv ali davčno številko podjetja.

3. Program samodejno prepiše podatke iz javne baze:

  • določimo Vrsto organizacije: gospodarska družba, zasebnik, društvo ali pravna oseba zasebnega prava.
    • Izbira je zelo pomembna, saj program glede na to izbiro iz sistema prepiše nastavitve za knjiženje (kontni načrt), katerega ni možno naknadno urejati.
  • vnesemo telefonsko številko 
  • in izberemo leto začetka vodenja poslovanja v programu Minimax (izberemo tekoče ali preteklo leto). 

Če naše organizacije ni v javni bazi (v primeru, ko podjetje šele ustanavljamo) kliknemo >  Če vaše organizacije ni na seznamu…  in v prazna polja vpišemo podatke.

4. Kliknemo > Nadaljuj

5. Nato izberemo vrsto paketa Licence za podjetja s klikom na Izberi licenco.

  • Izbiramo med paketi: IZDANI RAČUNI, MIKRO POSLOVANJE, MINI POSLOVANJE, MAKSI POSLOVANJE in MINI RAČUNOVOSTVO (ta paket izberemo v primeru, da bomo sami vodil računovodstvo)

Ti paketi omogočajo povezavo z računovodskim servisom, ki skrbi za knjigovodstvo in omogočajo popolni nadzor nad poslovanjem.

6. Število dodatnih dostopov : pomeni največje število uporabnikov, ki bodo v nekem trenutku vstopali do podatkov, sicer pa je uporabnikov lahko več.  

7. Program prikaže informativni izračun mesečne licenčnine oziroma stroška paketa.

8. S klikom na Potrdi izbiro program samodejno odpre organizacijo, ki smo jo izbrali. 


Paketi Poslovanja vsebujejo različen nabor funkcionalnosti, ki jih lahko uporabnik obdeluje (vnaša, ureja, briše), vse ostalo pa lahko pregleduje (del, ki ga vnaša računovodja).

Primer MIKRO POSLOVANJE:

  • Podjetnik lahko vnaša, ureja, briše izdane račune, prejete račune, bančne izpiske in potne naloge.
  • Pregleduje pa lahko vse ostale funkcionalnosti in knjigovodske podatke (preglede poslovanja z grafikoni, bilance, odprte postavke, obračune plač, obračune prispevkov zasebnika, zaloge…). 

 Vrsto licenčnine in število sočasnih dostopov lahko kadar koli spremenimo.

9. V organizacijo vstopimo s klikom na naziv organizacije, kjer

10. uredimo še začetne nastavitve.

 

Kako podjetnik omogoči dostop računovodji?

1. Zatem na vstopni strani izberemo Plačnik,

2. kliknemo Uporabniki > Dodaj uporabnika.

3. Izberemo vrsto uporabnika > računovodjo.

4. Vpišemo ime in priimek računovodje, ki ji želimo dodeliti dostop.

5. Vpišemo e-poštni naslov na katerega pošljemo povabilo računovodij.

6. Računovodja prejme povabilo in s klikom na povezavo, vstopi v našo organizacijo.

Več o postopku dodajanja novega uporabnika je opisano na tej povezavi.

  • V podjetju in računovodstvu lahko vstopamo v organizacijo in obdelujemo podatke istočasno.


Za dodatne informacije in pomoč pri nastavitvah smo vam na voljo na številki 080 14 50.

Želimo vam uspešno poslovanje.

V tem prispevku