Kako podjetnik omogoči dostop računovodskemu servisu?

Navodilo velja za prvo povezavo med podjetnikom in računovodskim servisom, ki ima licenco Maksi računovodstvo.

Če organizacijo podjetnika že vodi računovodski servis in želimo urediti prenos organizacije z vsemi podatki na novega plačnika - podjetnika, pokličite skrbnike Seyfor d.o.o. na telefon 080 14 50.

Kako podjetnik izbere licenco?

 1. Podjetnik najprej registrira uporabnika v Minimax. 
 2. Nato registriramo novo organizacijo s klikom na Nadaljuj.
 3. V polju Vaša organizacija poiščemo organizacijo tako, da vpišemo naziv ali davčno številko podjetja. Program samodejno prepiše podatke iz javne baze.

  Če naše organizacije ni v javni bazi (v primeru, ko podjetje šele ustanavljamo), kliknemo Če vaše organizacije ni na seznamu in v prazna polja vpišemo podatke svoje organizacije.

 4. Določimo Vrsto organizacije: gospodarska družba, zasebnik, društvo ali pravna oseba zasebnega prava.
  • Izbira je zelo pomembna, saj program glede na izbrano vrsto organizacije iz sistema prepiše nastavitve za knjiženje in kontni načrt. Vrste organizacije naknadno ni mogoče več popraviti. 
 5. Vnesemo telefonsko številko.
 6. Izberemo leto začetka vodenja poslovanja v programu Minimax (izberemo tekoče ali preteklo leto).
 7. Po končanem vnosu podatkov organizacije kliknemo Nadaljuj
 8. Nato s klikom na Izberi licenco izberemo vrsto paketa Licence za podjetja.
  • Izbiramo med paketi: IZDANI RAČUNI, MIKRO POSLOVANJE, MINI POSLOVANJE, MAKSI POSLOVANJE in MINI RAČUNOVODSTVO (paket Mini računovodstvo izberemo v primeru, da bomo sami vodili računovodstvo).
  • Ti paketi omogočajo povezavo z računovodskim servisom, ki skrbi za knjigovodstvo in omogočajo popolni nadzor nad poslovanjem.
 9. Število dodatnih dostopov: pomeni največje število uporabnikov, ki bodo v nekem trenutku sočasno dostopali do podatkov, sicer pa je uporabnikov lahko več.
 10. Program prikaže informativni izračun mesečne licenčnine oziroma stroška paketa.
 11. S klikom na Potrdi izbiro program samodejno odpre organizacijo. 
 12. V organizacijo vstopimo s klikom na naziv organizacije.
 13. Uredimo še začetne nastavitve.

Paketi Poslovanja vsebujejo različen nabor funkcionalnosti, ki jih lahko uporabnik obdeluje (vnaša, ureja, briše), ostalo lahko le pregleduje (del, ki ga vnaša računovodja).

Primer MIKRO POSLOVANJE:

 • Podjetnik lahko vnaša, ureja, briše izdane račune, prejete račune, bančne izpiske in potne naloge.
 • Pregleduje pa lahko vse poslovne in knjigovodske podatke (preglede poslovanja z grafikoni, bilance, odprte postavke, obračune plač, obračune prispevkov zasebnika, zaloge …). 

Vrsto licenčnine in število sočasnih dostopov lahko kadar koli spremenimo.

Kako podjetnik omogoči dostop računovodji?

 1. Na vstopni strani izberemo> Uporabniki.
 2. Kliknemo Dodaj uporabnika.
 3. Izberemo vrsto uporabnika > Dodaj računovodjo.
 4. Vpišemo ime in priimek ter e-poštni naslov (naslov uporabniškega računa) računovodje, ki ji želimo dodeliti dostop.
 5. Računovodja prejme na elektronko pošto povabilo. S klikom na povezavo bo računovodja že imel dostop do naše organizacije.
 6. V podjetju in računovodstvu lahko vstopamo v organizacijo in obdelujemo podatke istočasno.

Več o postopku dodajanja novega uporabnika je opisano na tej povezavi.

Za dodatne informacije in pomoč pri nastavitvah smo vam na voljo na številki 080 14 50.

Želimo vam uspešno poslovanje.

V tem prispevku