Maloprodaja po novem tudi preko zalog

S ciljem bolj preglednega in enostavnega vnosa prometa zalog, postopoma združujemo veleprodajo in maloprodajo. Konec leta načrtujemo ukinitev licence maloprodaje in samodejni prenos prometa maloprodaje v zaloge. 

Obstoječi uporabniki imate dve možnosti: 

  • Promet lahko vnašate kot doslej in počakate do konca koledarskega leta na samodejni prenos prometa maloprodaje v zaloge. 
  • Če želite pa lahko začnete z novim načinom vnosa prometa zalog že danes in pripravite ročen prenos prometa. Za več informacij in napotke za prenos prometa oddajte zahtevek po pomoči.

Novi uporabniki bodo pričeli z novim načinom vnosa prometa zalog. 

Pri aktivaciji zalog in vnosu prometa je zelo pomembno, da izberemo ustrezno vrsto skladišča. Namreč z izbiro skladišča določimo, ali bomo zalogo vodili v skladišču maloprodaje ali skladišču veleprodaje. Skladišče veleprodaje ima v meniju Šifranti izbrano vodenje zalog po nabavni vrednosti, skladišče maloprodaje pa ima izbrano možnost vodenje zalog po prodaji vrednosti. 

Več o vnosu skladišča preberite tukaj

V tem prispevku