Pripomoček v zalogah - nepovezane izdaje z izdanimi računi

Če razbremenjujemo zaloge na podlagi posameznega izdanega računa (kopiranje računa v izdajo ali kopiranje izdaje v račun), potem nam je v pomoč pripomoček, ki pokaže nepovezane izdaje in izdane račune.

  1. V meniju Poslovanje > Zaloge
  2. izberemo zavihek Pripomočki > Nepovezana izdaje in izdani računi.
  3. Na preglednici je pregled vseh izdaj, ki niso bili kopirani v račun in računov, ki niso bili kopirani v izdajo.
    • Preglednica Nepovezane izdaje in izdani računi služi zgolj kot evidenca, da lahko preverimo, ali smo za vse izdaje izdali račune in obratno, če smo razknjižili zalogo za vse izdane račune.
    • Izdaja iz zalog je povezana z računom samo v primeru, ko nastane iz računa (razbremenitev zaloge) oz. ko izdajo kopiramo v račun.

Računovodsko je popolnoma enako, če delamo izdaje in račune posebej, brez »povezave«.

Ročno označevanje povezanega prometa v zalogah

Če pri poslovanju uporabljamo tudi druge z Minimaxom povezane programe (npr. program za blagajniško poslovanje Shopsy ali mintPOS), so na preglednici nepovezanih izdaj in izdanih računov prikazane izdaje v zalogah, ki v Minimaxu niso povezane z izdanimi računi, temveč so z njimi povezane v drugem programu. V takšnih primerih lahko ročno označimo promet v zalogah kot povezan.

  1. Na preglednici nepovezanih izdaj in izdanih računov dodamo kljukico pred prometom izdaje, za katero želimo, da jo program označi kot povezano.
  2. Če želimo preveriti promete, ki smo jih ročno označili kot povezane, dodamo kljukico pri polju Prikaži izdaje in račune, ki so ročno označeni kot povezani in kliknemo Najdi. Program bo na preglednici prikazal vse promete, ki smo jih ročno označili kot povezane.
  3. Če ugotovimo, da smo napačno označili promet kot povezan, na preglednici ročno povezanih izdaj in računov označimo promet kot nepovezan (odstranimo kljukico pri prometu, ki ni povezan).
V tem prispevku