Podpora uporabnikom

Ko imamo vprašanja za delo s programom oddamo zahtevek po pomoči znotraj programa Minimax. Krajša pomoč svetovalcev je brezplačna. Na zahteve se svetovalci hitro odzovejo. V istem delovnem dnevu so podani odgovori na vse zahteve po pomoči, ki so oddane do 16. ure. Brezplačna pomoč se nanaša na uporabo programa in ne vključuje nasvetov s področja zakonodaje in poslovanja.