Zbiri v zalogah

V zalogah lahko pregledujemo zaloge po analitikah, strankah, artiklih, kontih in blagovnih skupinah. To so zbiri.

V meniju > Poslovanje > Zaloge > izberemo Zbiri.

  1. Zbiri po analitikah.
  2. Zbiri po strankah.
  3. Zbiri po artiklih.
  4. Zbiri po kontih.
  5. Zbiri po blagovnih skupinah
  • V preglednici pokaže zbirne podatke. Klik na povezavo na nazivu odpre podrobni pogled oz. specifikacijo zbirnih podatkov.
  • s klikom na Napredno iskanje najdemo podrobnejše filtriranje zbirnih podatkov v preglednici. 
  • Prav tako je mogoče zbirne podatke izvoziti v datoteko različnih formatov.

Zbir po analitikah

Zbir po analitikah prikazuje podatke zbrane po analitikah, dodatno je mogoče filtrirati podatke po strankah, datumu in artiklih.

Zbir po strankah

Zbir po strankah prikazuje podatke zbrane po strankah, dodatno je mogoče filtrirati podatke po artiklu, datumu in analitiki.

Zbir po artiklih

Zbir po artiklih prikazuje podatke zbrane po artiklih, dodatno je mogoče filtrirati podatke po stranki, datumu in analitiki.

Zbir po kontih

Zbir po kontih prikazuje podatke zbrane po kontih, dodatno je mogoče filtrirati podatke po artiklu, stranke, analitiki in datumu.

Zbir po blagovnih skupinah

Zbir po blagovnih skupinah prikazuje podatke po posamezni blagovni skupini po vrednosti prejemov in izdaj, kjer se lahko dodatno omejimo na po stranki , analitiki in datumu.

V tem prispevku