Zbiri v zalogah

V zalogah lahko pregledujemo zaloge po analitikah, strankah, artiklih, kontih in blagovnih skupinah. To so zbiri.

V meniju > Poslovanje > Zaloge > izberemo Zbiri.

  1. Zbiri po analitikah.
  2. Zbiri po strankah.
  3. Zbiri po artiklih.
  4. Zbiri po skladiščih.
  5. Zbiri po kontih.
  6. Zbiri po blagovnih skupinah
  • V preglednici pokaže zbirne podatke. Klik na povezavo na nazivu odpre podrobni pogled oz. specifikacijo zbirnih podatkov.
  • s klikom na Napredno iskanje najdemo podrobnejše filtriranje zbirnih podatkov v preglednici. 
  • Prav tako je mogoče zbirne podatke izvoziti v datoteko različnih formatov.

Zbir po analitikah

Zbir po analitikah prikazuje podatke zbrane po analitikah, dodatno je mogoče filtrirati podatke po stranki, blagovni skupini, datumu in artikliu.

Zbir po strankah  

Zbir po strankah prikazuje podatke zbrane po strankah, dodatno je mogoče filtrirati podatke po artiklu, blagovni skupini, datumu in analitiki.

Zbir po artiklih

Zbir po artiklih prikazuje podatke zbrane po artiklih, dodatno je mogoče filtrirati podatke po načinu vodenja artiklov, po stranki, blagovni skupini, skladišču, datumu in analitiki.

Zbir po skladiščih

Zbir po skladiščih prikazuje podatke zbrane po skladiščih, dodatno je mogoče filtrirati podatke po artiklu, analitiki, blagovni skupini, datumu in stranki.

Zbir po kontih

Zbir po kontih prikazuje podatke zbrane po kontih, dodatno je mogoče filtrirati podatke po artiklu, blagovni skupini, stranki, analitiki in datumu.

Zbir po blagovnih skupinah

Zbir po blagovnih skupinah prikazuje podatke po posamezni blagovni skupini po vrednosti prejemov in izdaj, kjer se lahko dodatno omejimo na po stranki, datumu in analitiki.

V tem prispevku