Storno otvoritvene temeljnice in vnos nove

Navodilo velja za primere, ko avtomatska temeljnica, ki jo program pripravi ob prehodu v novo leto ni pravilna oziroma popolna. Tako temeljnico kopiramo v storno in vnesemo novo otvoritveno temeljnico.

Na primer: podjetnik uporablja Minimax za izdajo računov že več  let. Računovodski servis pa je uporabljal drug program. Z novim letom pa bo tudi računovodski servis pričel z uporabo programa Minimax in želi vnesti otvoritveno temeljnico z datumom 1.1..

  1. Program ob prehodu v novo poslovno leto pripravi otvoritveno temeljnico (vrsta temeljnice OTV).
  2. V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo poiščemo otvoritveno temeljnico. 
    • Iskanje si lahko olajšamo s klikom na Napredno iskanje in se omejimo po vrsti temeljnice OTV - Otvoritev.
  3. S klikom izberemo temeljnico in kliknemo Kopiraj v storno.
  4. Program pripravi temeljnico z negativnimi zneski knjižb iz otvoritvene temeljnice. 
  5. Kliknemo Potrdi.
  6. Masovno zapremo odprte postavke. V meniju Poslovanje > Odprte postavke izberemo zavihek Masovno zapiranje in izvedemo vse korake masovnega zapiranja. Več o masovnem zapiranju odprtih postavk lahko preberete tukaj.
  7. Vnesemo še novo otvoritveno temeljnico. V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo kliknemo na Nov.
  8. Izberemo vrsto temeljnice OTV-Otvoritev in vnesemo datum 01.01.20xx ter pričnemo z vnosom knjižb.

Več o knjiženju otvoritvene temeljnice in ročnem knjiženju prometa preberite tukaj


V tem prispevku