Kako lahko na en prejeti račun vežemo več prejemov?

Navodilo velja za vnos prejetega računa, za katerega imamo vnesenih več prejemov. 

Primer:

Dobavitelj nam je blago dostavili v več delih, zato smo vnesli več prejemov, prejeli pa smo en račun za vse dobave. Kako na en račun vežemo več prejemov?

Na prejetem računu za vsak prejem dodamo odhodek z vrsto odhodka Zaloga in ga povežemo s posameznim prejemom.

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo računa enako kot za vse prejete račune.
 2. Na vrstici računa dodamo odhodek, ki ima naslednje nastavitve: 
  • Vrsta odhodka > Zaloga.
  • Program prikaže dodatno polje Prejem. Na spustnem seznamu izberemo predhodno vneseni prejem. 
  • Program samodejno določi konto 5009 - Prehodni konto zaloge.
  • Izberemo ustrezno Stopnjo DDV.
  • Vpišemo osnovo, tj. znesek izbranega prejema in znesek DDV.
  • Vnesemo še druge potrebne podatke.
 3. S klikom na Shrani in nov dodamo na račun toliko odhodkov, kolikor imamo vnesenih prejemov.
 4. Na zadnje račun potrdimo.
V tem prispevku