Kako lahko na en prejeti račun vežemo več prejemov?

Navodilo velja za vnos prejetega računa in imamo zanj narejenih več prejemov. 

Primer:

Dobavitelj nam je blago dostavili v več delih, zato smo vnesli več prejemov, prejeli pa smo en račun za vse dobave. Kako lahko na en račun vežemo več prejemov?

Na prejetem računu za vsak prejem vnesemo en odhodek s povezavo na zalogo in ga vežemo na posamezni prejem.

  1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune.
  2. V vrstici računa izberemo na spustnem seznamu ustrezen odhodek s povezavo na zalogo. To je odhodek, ki nosi konto 5009 - Prehodni konto zalog.
  3. Pri izbiri odhodka s povezavo na zalogo program prikaže polje Prejem. V spustnem seznamu izberemo prehodno vnesen prejem,
  4. in v polje Osnova vnesemo znesek izbranega prejema.
  5. vrstico shranimo s klikom > Shrani vrstico.
  6. Na račun vnesemo toliko odhodkov, kolikor imamo vnesenih prejemov.
V tem prispevku