Knjižbe - navodila za uvoz v Minimax (excel)

Navodilo velja za pripravo datoteke in uvoz knjižb preko CSV datoteke (Excel).

Pogoj za uvoz knjižb v temeljnico dvostavnega knjigovodstva je, da imamo v programu urejene vse nastavitve v šifrantih, ki se pojavljajo v preglednici knjižb (šifrant strank in šifrant kontov).

Z uvozom podatkov program pripravi temeljnice v Dvostavnem knjigovodstvu kot osnutke, katere naknadno potrdimo. 

Priporočamo, da pripravite datoteke ločene za vsako vrsto temeljnic.

Priprava predloge za uvoz podatkov

Najprej pripravimo predlogo

 1. V meniju Nastavitve> Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Knjižbe.
 3. Izberemo Pripravi naj se predloga.
 4. Kliknemo na Pripravi predlogo.
 5. Datoteko shranimo na računalnik.

Vnos podatkov v predlogo

 6. Pomembno je, da v predlogo pravilno vnesemo podatke. 

 • Podatke lahko v polja prilepimo iz drugih datotek ali pa jih vnesemo sami.
 • Vsebine in zaporedja stolpcev ne smemo spreminjati.
 • Datum:

Podatek je obvezen.

Datum knjižbe zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL

Primer datuma: 1.1.2012

 • Opis:

Podatek je obvezen.

Opis knjižbe je poljubno besedilo, npr. številka dokumenta, vsebine knjižbe, …

Primer opisa: PR 2011-54651

 • Konto:

Podatek je obvezen.

Konto vnašamo v obliki, kot je navedena v predlogi.

Primer konta: 2200

 • Stranka:

Podatek je obvezen, v kolikor konto v vrstici ta vnos zahteva, sicer podatka ne izpolnjujemo.

V polje vnesemo šifro stranke, ki smo jo predhodno vnesli v šifrant > strank.

Primer šifre stranke: 457

 • Analitika:

Podatek je obvezen, v kolikor konto v vrstici ta vnos zahteva, sicer podatka ne izpolnjujemo. V kolikor želimo voditi knjigovodstvo po analitikah, moramo vpisati šifro analitike, ki smo jo predhodno vnesli v šifranti > analitike.

Primer šifre analitike: 1.

 • Delavec:

Podatek je obvezen, v kolikor konto v vrstici ta vnos zahteva, sicer podatka ne izpolnjujemo. V polje vnesemo šifro delavca, ki smo ga predhodno vnesli v šifranti > delavci.

Primer šifre delavca:1

 • Zapadlost:

Podatek je obvezen, v kolikor konto v vrstici ta vnos zahteva, sicer podatka ne izpolnjujemo. Datum knjižbe zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL

Primer datuma: 1.1.2012

 • Opravljanje:

Podatek je obvezen, v kolikor konto v vrstici ta vnos zahteva, sicer podatka ne izpolnjujemo. Datum knjižbe zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL

Primer datuma: 1.1.2012

 • Veza:

Podatek ni obvezen, v kolikor je vpisan, bo po tem podatku potekalo zapiranje na osnovi plačila.

Primer veze: 2011-7564

 • DE – Denarna enota:

Podatek je obvezen. Šifro ali kartico denarne enote vnašamo v obliki, kot je v stolpcu DE v Šifranti > Tečaji.

Primer šifre denarne enote: EUR

 • Breme originalna DE:

Podatek je obvezen, če je denarna enota v predhodnem polju različna od domače denarne enote, sicer polja ne izpolnjujemo.

Primer vnosa v polje "Breme originalna DE": 754,45

 • Dobro originalna DE:

Podatek je obvezen, če je denarna enota v predhodnem polju različna od domače denarne enote, sicer polja ne izpolnjujemo.

Primer vnosa v polje "Dobro originalna DE": 754,45

 • Breme domača DE:

Podatek se izpolnjuje izključujoče glede na podatek "Breme originalna DE". V vrstici je lahko izpolnjen ali en ali drugi podatek, nikoli oba.

Primer vnosa v polje "Breme domača DE": 754,45

 •  Dobro domača DE

Podatek se izpolnjuje izključujoče glede na podatek "Dobro originalna DE". V vrstici je lahko izpolnjen ali en ali drugi podatek, nikoli oba.

Primer vnosa v polje "Dobro domača DE": 754,45

Nazadnje napolnjeno predlogo shranimo

7. Napolnjeno predlogo shranimo s klikom na Datoteka > Shrani (File > Save). 

8. Če program prikaže opozorilo, da dokument morda ni združljiv z Unicode formatom, kliknemo na gumb Da (Yes).

Uvoz datoteke s podatki v Minimax

 1. V meniju Nastavitve> Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Knjižbe.
 3. Izberemo Podatki naj se uvozijo
 4. S klikom na Izberite datoteko poiščemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki.
 5. Kliknemo na Uvozi podatke.
 6. Program prikaže poročilo o uvozu.

Knjižbe lahko v Minimax uvažamo tudi preko xml datoteke.

V tem prispevku