Statistična poročila

Medletna statistična poročila so namenjena pregledovanju poslovanja med letom.
Pripravimo lahko bilanco stanja ter izkaz poslovnega izida.

Bilanca stanja

 1. V meniju Knjigovodstvo > Statistična poročila.
 2. V polju Listina izberemo Bilanca stanja.
 3. V polje Tekoče leto na dan vnesemo datum, na katerega pripravljamo bilanco stanja.
 4. V polje Preteklo leto na dan vnesemo datum do katerega želimo, da se upošteva izpis bilance stanja iz preteklega poslovnega .
 5. v polju Samo potrjeno: če želimo pri pripravi bilance stanja upoštevati tudi temeljnice, ki so v osnutku, odstranimo kljukico.
 6. Vpišemo podatke o odgovorni osebi , telefonski številki in kraju sestave bilance.
 7. Izberemo Pripravi novo Bilanco stanja.
 8. Program pripravi bilanco stanja za izbrano obdobje na izbran dan.
  • Če se z miško postavimo na naziv AOP-ja, se prikaže informacija, kako je določeni AOP sestavljen.
 9. S klikom na Uredi : urejamo podatke v AOP-jih 
  • Podatki v stolpcu Prejšnje so prazni v kolikor v organizaciji ni podatkov za prejšnje poslovno leto (npr. z uporabo Minimaxa smo začeli v trenutnem poslovnem letu). Podatke lahko ročno dopolnimo.
 10. S klikom na Potrdi: popravke potrdimo.
 11. S klikom na Natisni program pripravi bilanco stanja v formatu PDF, ki jo lahko natisnemo ali shranimo na računalnik. 
 12. S klikom na Shrani v dokumentacijo pa bilanco stanja shranimo v dokumente, kjer jo lahko kadarkoli pregledamo.
  • Preglednico bilance stanja lahko izvozimo v excelovo datoteko, ki jo lahko odpremo s programom Excel,  

Izkaz poslovnega izida

 1. V meniju Knjigovodstvo > Statistična poročila.
 2. V polju Listina izberemo Izkaz poslovnega izida.
 3. V polje Tekoče leto v obdobju vnesemo obdobje za katero želimo pripraviti izkaz za tekoče obdobje.
 4. V polje Preteklo leto v obdobju vnesemo obdobje za preteklo leto.
 5. v polju Samo potrjeno: če želimo pri pripravi izkaza poslovnega izida upoštevati tudi temeljnice, ki so v osnutku, odstranimo kljukico.
 6. Vpišemo podatke o odgovorni osebi, telefonski številki in kraju sestave bilance.
 7. Izberemo Pripravi nov Izkaz poslovnega izida.
 8. Program pripravi izkaz poslovnega izida za tekoče leto z izbranim datumom od in do ter za prejšnje leto z izbranim datumom od in do.
  • Če se z miško postavimo na naziv AOP-ja, se prikaže informacija, kako je določeni AOP sestavljen.
 9. S klikom na Uredi : urejamo podatke v AOP-jih 
  • Podatki v stolpcu Prejšnje so prazni v kolikor v organizaciji ni podatkov za prejšnje poslovno leto (npr. z uporabo Minimaxa smo začeli v trenutnem poslovnem letu). Podatke lahko ročno dopolnimo.
 10. S klikom na Potrdi: popravke potrdimo.
 11. S klikom na Natisni program pripravi bilanco stanja v formatu PDF, ki jo lahko natisnemo ali shranimo na računalnik. 
 12. S klikom na Shrani v dokumentacijo pa bilanco stanja shranimo v dokumente, kjer jo lahko kadarkoli pregledamo.
  • Preglednico bilance stanja lahko izvozimo v excelovo datoteko, ki jo lahko odpremo s programom Excel,

V primeru, da smo bilanco stanja ali izkaz poslovnega izida že pripravili, ju lahko pogledamo s klikom na Pogled bilance stanja ali Pogled izkaza poslovnega izida.

V tem prispevku