Prejeti računi - pregled poslovanja z grafikoni

V meniju Poslovanje > Prejeti računi lahko izbiramo med pregledom prejetih računov v obliki preglednice ali v obliki grafov. 

Zgoraj, na desni strani, kliknemo na  .

V meniju prejeti računi lahko pregledujemo:

 • Stanje prejetih računov.
 • Neplačane zapadle prejete račune.
 • Največje dobavitelje
 • Največje upnike.

 Stanje prejetih računov

Graf prikazuje število prejetih računov za organizacijo. Če se z miško postavimo na posamezen graf, program izpiše vrednost prejetih računov zajetih v prikaz.

Program izpiše število vseh prejetih računov in jih razdeli na:

 • plačane
 • neplačane nezapadle in 
 • neplačane zapadle.

Podatke pregledujemo:

 • zadnjih 30 dni ali 
 • zadnjih 12 mesecev.

Neplačani zapadli prejeti računi 

Program prikaže graf prejetih računov razporejenih glede na število dni zapadlosti (15, 30, 45, 60 in nad 60 dni). 

Če se z miško postavimo na posamezen stolpec grafa, program izpiše vrednost zapadlih prejetih računov, ki so zajeti v prikaz.

S klikom na posamezen stolpec grafa, program prikaže preglednico zapadlih prejetih računov, ki so zajeti v prikaz.

Največji dobavitelji

Program prikaže največje dobavitelje za posamezno organizacijo. 

Če se z miško postavimo na stolpec grafa, ki prikazuje posameznega dobavitelja, program izpiše vrednost prejetih računov tega dobavitelja. 

S klikom na posamezen stolpec grafa, ki prikazuje posameznega dobavitelja, pa program prikaže na preglednici prejete računov tega dobavitelja, ki so zajeti v prikaz.

Podatke, kateri so naši največji dobavitelji, lahko pregledujemo:

 • zadnjih 30 dni ali 
 • zadnjih 12 mesecev.

 Največji upniki

Program prikaže največje upnike za posamezno organizacijo.

Če se z miško postavimo na stolpec grafa, ki prikazuje posameznega upnika, program izpiše vrednost prejetih računov tega upnika. 

S klikom na posamezen stolpec grafa, ki prikazuje posameznega upnika, pa program prikaže na preglednici prejete računov izbranega upnika, ki so zajeti v prikaz.

Podatke, kateri so naši največji upniki, lahko pregledujemo:

 • zadnjih 30 dni ali 
 • zadnjih 12 mesecev

V tem prispevku