Prejeti računi - pregled poslovanja z grafikoni

V meniju Poslovanje > Prejeti računi lahko izbiramo med pregledom prejetih računov v obliki preglednice ali v obliki grafov. 

Zgoraj, na desni stran,i kliknemo na  .


V meniju prejeti računi lahko pregledujemo:

  • Stanje prejetih računov.
  • Neplačane zapadle prejete račune.
  • Največje dobavitelje
  • Največje upnike.

 

Stanje prejetih računov

Program prikaže število prejetih računov za organizacijo – številčno in z grafom.  

Račune razdeli na plačane, neplačane nezapadle in neplačane zapadle.

Podatke pregledujemo za zadnjih 30 dni ali za zadnjih 12 mesecev.


Neplačani zapadli prejeti računi 

Program prikaže število neplačanih zapadlih prejetih računov za organizacijo – številčno in z grafom.

Program pripravi graf, kjer so dnevi zapadlosti razdeljeni glede na število dni zapadlosti (15, 30, 45, 60 in nad 60 dni).

 

Največji dobavitelji

Program prikaže največje dobavitelje  za organizacijo – številčno in z grafom.

Podatke, kateri so naši največji dobavitelji, lahko pregledujemo za zadnjih 30 dni ali 12 mesecev.

 

Največji upniki

Program prikaže največje upnike za organizacijo – številčno in z grafom.

Podatke, kateri so naši največji upniki, lahko pregledujemo za zadnjih 30 dni ali 12 mesecev.

 

V tem prispevku