Zgodovina brisanja s strani uporabnikov

V meniju Nastavitve > Zgodovina najdemo zapise o brisanju podatkov s strani uporabnikov programa Minimax.

V preglednici so naslednji podatki:

1. Obdelano - zapisan datum in čas brisanja zapisa.

2. Naziv - opisuje vrsto dogodka (brisanje, posodobitev, priprava datoteke, uvoz.)

3. Opis - opisuje podrobneje zapis, ki je bil brisan (npr.: Temeljnica: OP z dne 31.7.XX).

4. Uporabnik - kateri uporabnik je brisal, urejal zapis

V tem prispevku