Vnos novih izpisov in izbira jezika

Navodilo velja za vnos novih izpisov in izbiro tujega jezika.


1. Izberemo meni Nastavitve .

2. Kliknemo na Izpisi.

3. Program odpre preglednico izpisov.

4. S klikom na gumb + Nov pripravimo nov izpis.

5. V polju Vrsta izpisa  na spustnem seznamu izberemo izpis, ki ga želimo pripraviti.

6. V polju Jezik izbiramo med različnimi jeziki. Z izbiro jezika program samodejno prevede besedilo in terminologijo v izbran tuj jezik.

Če v spustnem seznamu ni želenega jezika, v katerega želimo izpis prevesti, v zavihku Terminologija in prevajanje v vrsticah vpišemo ročno prevode.

 

V tem prispevku