Vnos novih izpisov in izbira jezika

Navodilo velja za vnos novih izpisov in izbiro tujega jezika.

  1. V meniju Nastavitve,
  2. kliknemo Izpisi,
  3. program odpre preglednico izpisov.
  4. S klikom na gumb + Nov pripravimo nov izpis.
  5. V polju Vrsta izpisa na spustnem seznamu izberemo izpis, ki ga želimo pripraviti.
  6. V polju Jezik izbiramo med različnimi jeziki. 
    • Z izbiro jezika program samodejno prevede besedilo in terminologijo v izbran tuj jezik.

Če v spustnem seznamu ni želenega jezika, v katerega želimo izpis prevesti, v zavihku Terminologija in prevajanje v vrsticah vpišemo ročno prevode.

V tem prispevku