Uvoz prejete e-dobavnice

Po novem program omogoča tudi uvoz prejete e-dobavnice.

Dobavitelj nam lahko pošlje e-dobavnico po elektronski pošti v nabiralnik, oziroma e-dobavnico lahko v nabiralnik dodamo tudi ročno. Program prepozna datoteko po strukturi in označi vrsto datoteke "Dobavnica".

Prejeto e-dobavnico uvozimo v zaloge tako, da v meniju Nabiralnik > Vhodni dokumenti označimo dobavnice, ki jih želimo prenesti in izberemo Obdelaj datoteke > Pripravi nov prejem.

Na vmesnem koraku program prikaže artikle in podatke iz dobavnice. Program artikle samodejno prepozna po šifri. Na tem mestu lahko obstoječe artikle uredimo oziroma nov artikle dodamo neposredno v Šifranti > Artikli. 

V kolikor za posameznega dobavitelja uporabljamo nabavni cenik, ga program samodejno posodobi s podatki dobavnice. Če nabavnega cenika za dobavitelja še ne uporabljamo in ga lahko na tem mestu odpremo, tako da označimo polje Pripravi nabavni cenik.

S klikom na Pripravi prejem, program odpre okno za vnos prejema na zalogo in samodejno izpolni vse podatke prejema. Nato prejem samo še potrdimo.

Več o uvozu prejete e-dobavnice preberite tukaj.

V tem prispevku