Brisanje potnega naloga

Brisanje potnih nalogov odsvetujemo, ker izbrisanih številk ne moremo ponovno nadomestiti!


1. V meniju Poslovanje > Potni nalogi  izberemo potni nalog, ki ga želimo kopirati, tako da kliknemo na status naloga.

2. Potni nalog izbrišemo s klikom na Briši.  

3. Postopek brisanja je odvisen od statusa potnega naloga. Brišemo lahko le:

  • osnutek potnega naloga,
  • preklican potni nalog,
  • potni nalog, ki čaka obračun.

4. Potni nalog s statusom izstavljen moramo najprej preklicati.  Pri potnem nalogu s statusom obračunan, pa moramo preklicati obračun.  Šele nato je na pogledu potnega naloga viden Briši.


V tem prispevku