Brisanje potnega naloga

Brisanje potnih nalogov odsvetujemo, ker izbrisanih številk ne moremo ponovno nadomestiti oz. vrivati. Brišemo le zadnje vnesen potni nalog.

  1. V meniju Poslovanje > Potni nalogi  s klikom na status naloga (osnutek, izstavljen, čaka obračun, obračunan, preklican) izberemo potni nalog, ki ga želimo brisati.
  2. Potni nalog izbrišemo s klikom na Briši.  
  3. Postopek brisanja je odvisen od statusa potnega naloga. Brišemo lahko le:
    • osnutek potnega naloga,
    • preklican potni nalog,
    • potni nalog, ki čaka obračun.
  4. Potni nalog s statusom izstavljen moramo najprej preklicati. Pri potnem nalogu s statusom obračunan, pa moramo preklicati obračun.  Šele nato je na pogledu potnega naloga viden gumb Briši.
V tem prispevku