Obrestne mere

Obrestne mere, ki jih program upošteva pri obračunu obresti na odprte postavke in zamujena plačila, so vpisane v šifrantu Obrestne mere. Za ažurnost podatkov predpisane obrestne mere zamudnih obresti skrbi skrbnik programa Minimax . Uporabnik lahko v šifrant vnaša tudi poljubne obrestne mere.

V meniju Šifranti > Obrestne mere lahko:

 • vnašamo nove obrestne mere,
 • urejamo obrestne mere,
 • brišemo obrestne mere,
 • pregledujemo obrestne mere.

Vnos obrestne mere

 1. V meniju Šifranti izberemo Obrestne mere.
 2. Kliknemo Nov. 
 3. Vnesemo Naziv obrestne mere.
 4. Izberemo Dan obrestovanja: 
  • Prvi - program izračuna obresti vključno z datumom za izračun obresti do datuma za izračun obresti (ta datum ni upoštevan v izračunu).
  • Zadnji - program izračuna obresti od datuma za izračun obresti (ta datum ni upoštevan v izračunu) do vključno datuma za izračun obresti.
 5. Vnesemo Datum obrestne mere. Obrestna mera velja od datuma, ki ga določimo, do datuma naslednje vrednosti za isto obrestno mero.V primeru na sliki velja letna obrestna mera 5,1 % za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016, saj začne s 1.1.2017 veljati letna obrestna mera v višini 5,2 %.
 6. Vnesemo Odstotek za obrestno mero.
 7. Vnos potrdimo s klikom na Dodaj in nadaljujemo z vnosom sprememb odstotka obrestnih mer glede na datum. 
  • S klikom na Opusti pobrišemo vsebino polj Datum in Odstotek.
 8. Po končanem vnosu podatkov kliknemo na Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom nove obrestne mere.

Urejanje obrestne mere

 1. V meniju Šifranti > Obrestne mere izberemo obrestno mero, ki jo želimo urediti, tako da kliknemo na naziv obrestne mere.
 2. Kliknemo Uredi.
 3. Uredimo podatke (naziv, dan obrestovanja, datum, odstotek).
 4. Po končanem vnosu podatkov kliknemo na Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom nove obrestne mere.

Brisanje obrestne mere

Šifrant obrestnih mer je povezan z obračunom obresti, zato je brisanje mogoče le, če obrestna mera ni vezana na nobeno obračun obresti. 

 1. V meniju Šifranti > Obrestne mere izberemo obrestno mero, ki jo želimo izbrisati, tako da kliknemo na naziv obrestne mere.
 2. Kliknemo na Briši.
 3. Program prikaže opozorilo, ali res želimo brisati. 
 4. S klikom na V redu bo obrestna mera dokončno izbrisana.
V tem prispevku