Opozorilo: »Stranka ne sme obstajati, ker jo konto preprečuje«.

Navodilo velja za primer, ko program ob dodajanju vrstice na izpisek ali potrjevanju izpiska izpiše obvestilo »Stranka ne sme obstajati, ker jo konto preprečuje.« 

To pomeni, da je v kontnem načrtu za določen konto nastavljeno, da se stranka ne sme vnašati, na bančnem izpisku pa smo vnesli tudi stranko.

Izpisek s takim opozorilom se bo shranil, NE bo pa ga mogoče potrditi.

Rešitev:

Na izbranem kontu moramo določiti, da se stranka lahko vnaša.

  1. Na osnutku bančnega izpiska kliknemo na Uredi.
  2. Na začetku vrstice zaradi katere se je pojavilo obvestilo, kliknemo na .
  3. Pri polju Konto kliknemo na za spreminjanje nastavitev konta. 
  4. Program odpre okno za urejanje nastavitev konta. 
  5. Pri polju Stranka označimo možnost Se lahko vnaša.
  6. Kliknemo Shrani.
  7. Program samodejno odpre okno za vnos bančnega izpiska, kjer lahko nadaljujemo z delom.
V tem prispevku