Opozorilo: »Stranka ne sme obstajati, ker jo konto preprečuje«.

Navodilo velja za primer, ko program ob dodajanju vrstice na izpisek ali potrjevanju izpiska izpiše obvestilo »Stranka ne sme obstajati, ker jo konto preprečuje.« 

To pomeni, da je v Šifrantu > Konti za določen konto izbrana nastavitev, da se stranka ne vnaša, na bančnem izpisku pa smo vnesli tudi stranko.

Izpisek s takim opozorilom se bo sicer shranil in tudi potrdil, vendar izbrane stranke na temeljnici izpiska ne bo zapisal.

Rešitev:

Na izbranem kontu moramo določiti, da se stranka lahko vnaša.

  1. Na osnutku bančnega izpiska kliknemo na Uredi.
  2. Na začetku vrstice zaradi katere se je pojavilo obvestilo, kliknemo na,
  3. v polju Konto kliknemo na za spreminjanje nastavitev konta. 
  4. Program odpre okno za urejanje nastavitev konta,
  5. v polju Stranka označimo možnost Se lahko vnaša.
  6. Kliknemo Shrani.
  7. Program samodejno odpre okno za vnos bančnega izpiska, kjer lahko nadaljujemo z delom.
V tem prispevku