Dopolnitve pri obračunu plač

Opombe na obračunu plače posameznega delavca

Po novem lahko na obračun plače posameznega delavca dodamo tudi opombo oziroma več opomb. Opombe so interne narave, namenjene zaznamku v zvezi s konkretnim obračunom plače delavca in se na izpisu plačilne liste ne izpišejo.  

Opombo na obračunu plače delavca program zabeleži nad obračunskimi vrsticami, v desnem zgornjem kotu obračuna plače. 

Vneseno opombo lahko preverimo tudi na preglednici delavcev, tako da se postavimo na ikono pred nazivom delavca.

Kako vnesemo opombe na posamezen obračun plače preberite tukaj.

Neznana vrsta izplačila

Obračun plače lahko pripravimo tudi, ko še nimamo informacije o pravilni vrsti izplačila. Na obračun plače dodamo obračunsko vrstico z neznano vrsto izplačila in vnesemo osnovne podatke: število ur, vrednost na uro, odstotek, znesek in opis. 

Vnos neznane vrste izplačila ne vpliva na izračune v plači. Prav tako plače z neznano vrsto izplačila ne moremo zaključiti. Namen neznane vrste izplačila je vnos podatkov obračun plače do prejema dokončne informacije o pravilni vrsti izplačila. Namreč, po menjavi oziroma spremembi neznane vrste izplačila v drugo vrsto izplačila, program ohrani vnesene podatke in jih ni potrebno ponovno vnašati.

Več o neznani vrsti izplačila preberite tukaj.

Cena za kilometer prevoza na delo

V nastavitvah obračuna plače smo razširili možnost vnosa cene za kilometer prevoza na delo na šest decimalnih mest. Slednje pride v poštev, ko moramo pri obračunu prevoza na delo upoštevati odstotek cene naftnega derivata. 

Več o nastavitvah obračuna plače in vnosu cene km za prevoz na delo preberite tukaj.

Predlaganje vrstice za povračilo stroškov prehrane samo ob vneseni ceni prehrane na dan

Po novem program na obračunu plače predlaga obračunsko vrstico povračila stroškov prehrane samo v kolikor je v nastavitvah obračuna plače vnesena cena prehrane na dan

Če cene prehrane na dan ne vnesemo, program obračunske vrstice na obračunu plače ne bo predlagal. Ta možnost pride v poštev, ko imajo delavci zagotovljeno prehrano v organizaciji (npr. menzi). 

Program si vneseno ceno zapomni in predlaga pri naslednjem obračunu.

Več o vnosu cene prehrane na dan preberite tukaj.

Izpis analitike na plačilni listi

V nastavitev izpisa plačilne liste smo dodali možnost izbire tiskanja analitike

Če smo pri delavcu določili analitiko in želimo, da se ta izpiše na plačilni listi, uredimo nastavitve izpisa plačilne liste tako, da v zavihku ostale nastavitve označimo polje Izpis analitke. V zgornjem delu plačilne liste, nad obračunskimi vrsticami, bo izpisana tudi analitika.

Če na plačilni listi delavca ne želimo, da je analitika vidna, polje Izpis analitke pustimo prazno.

Več o urejanju izpisa plačilne liste lahko preberete tukaj.

V tem prispevku