Nastavitve tiskanja dokumentov

Za pravilno tiskanje dokumentov v programu Minimax je pomembno, da v nastavitvah tiskanja določimo tiskanje dokumentov v dejanski velikosti (ang. Actual size).

Ta nastavitev je zelo pomembna pri tiskanju plačilnih nalogov UPN, sicer se natisnjeni podatki ne ujemajo s predvidenimi polji na obrazcih.

V tem prispevku