Prikaz predhodnih podatkov artikla na vnosu vrstice prometa

S ciljem izboljšanja uporabniške izkušnje smo na vnos vrstic računa, predračuna in prejetega naročila dodali funkcionalnost, ki prikaže podrobne podatke artikla. 

Če v Minimaxu obstaja predhodni promet za izbrano stranko in izbran artikel, pri kliku na program prikaže na pogledu (ne izpisu) računa naslednje podrobne podatke:

  • Predhodno prodajno ceno temu kupcu.
  • Najvišja predhodna prodajna cena.
  • Predhodni popust temu kupcu.
  • Najvišji predhodni popust.
  • Nabavna cena.
  • Razlika v ceni glede na trenutno prodajno ceno.

Več o vnosu izdanega računa preberite tukaj.

Več o vnosu predračuna preberite tukaj.

Več o vnosu prejetega naročila preberite tukaj.

V tem prispevku