Subvencija za nove zaposlitve

V Uradnem listu RS, št. 21, z dne 13. 3. 2013, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD-A), ki v 39. členu določa posebno ureditev plačevanja prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti

Za zaposlitve sklenjene od 12. 4. 2013 dalje se pri izplačilu dohodkov iz delovnega razmerja za obračun in plačilo prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti uporablja določba 39. člena ZUTD-A. 

Določbo 39. člena ZUTD-A določa:

  • Oprostitev plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti, če delodajalec sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.
  • Obveznost plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost, za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas, če delodajalec sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Nova zaposlitev za nedoločen čas

Če zaposlimo novega delavca za nedoločen čas, vnesemo samo datum začetka zaposlitve v polju Zaposlitev od.

Če je ta datum večji ali enak 12.04.2013, program za zaposlenega ne bo obračunal prispevka delodajalca za primer brezposelnosti za obdobje dveh let.

Prispevek bo ločeno prikazan na preglednici obračuna delavca kot oprostitev, ne bo pa prikazan na plačilni listi.

Nova zaposlitev za določen čas

Če zaposlimo novega delavca za določen čas, vnesemo datume:

  •  v polju Zaposlitev od: datum enak ali večji od 12. 4. 2013 in
  •  v polju Zaposlitev za določen čas: začetni datum (po 12.4.2013) ter končni datum.

Pri obračunu plač bo program za zaposlenega samodejno obračunal petkratnik zneska prispevka delodajalca za primer brezposelnosti (za čas trajanja zaposlitve za določen čas).

Prekinitev delovnega razmerja po koncu zaposlitve za določen čas

V tem primeru v šifrantu > delavca v polju Zaposlitev od vnesemo tudi datum konca.

Zaposlitev za nedoločen čas po koncu zaposlitve za določen čas

Če po končnem datumu Zaposlitve za določen čas na delavcu ne bo vpisan datum prekinitve delovnega razmerja, bo program pri obračunu plače upošteval, da je delavec zaposlen za nedoločen čas

V tem primeru program za dve leti (od datuma konca za določen čas) ne bo obračunaval prispevkov delodajalca za primer brezposelnosti.

Če se je delavcu med mesecem spremenila zaposlitev iz določen v nedoločen čas, program obračun plače samodejno razdeli na dve obdobji, na obdobje zaposlitve za določen čas in obdobje zaposlitve za nedoločen čas.

Več o sprememba zaposlitve med mesecem lahko preberete tukaj.

V tem prispevku