Popravek datuma izplačila po potrditvi plač

Na potrjenem obračunu plače lahko naknadno spremenimo datum izplačila neto plače in prispevkov.

  1. V meniju Plače > Obračun Plač izberemo zaključen obračun plače, kateremu želimo spremeniti datum izplačila.
  2. Kliknemo Spremeni datum izplačila.
  3. Vnesemo Datum izplačila.
  4. Vnesemo Datum izplačila dajatev.
  5. S klikom na Potrdi program pripravi nove plačilne naloge, REK obrazce in ostale dokumente s spremenjenimi datumi.
V tem prispevku