Vnos nove poslovalnice

Novo poslovalnico lahko vnesemo v meniju Šifranti > Poslovalnice ali v meniju Poslovanje > Maloprodaja.

Vnos poslovalnice v meniju Šifranti > Poslovalnice

 1. Znotraj omenjenega menija kliknemo na Nov.
 2. Na spustnem seznamu izberemo vrsto poslovalnice:
  • Trgovina na debelo.
  • Trgovina na drobno - Nepovezana maloprodaja.
  • Trgovina na drobno - Vrednostna maloprodaja.
  • Trgovina na drobno - Količinska maloprodaja. 
   • Če nimamo aktivirane licence za maloprodajo, lahko izberemo le Trgovino na debelo ali Trgovino na drobno - Nepovezana maloprodaja.
 3. Na spustnem seznamu izberemo Analitiko, ki jo bomo uporabljali za izbrano poslovalnico.
  • Če analitike ne najdemo na seznamu, jo dodamo v šifrant s klikom na .
 4. Vnesemo Naziv poslovalnice. Po nazivu iščemo poslovalnico.
 5. Vpišemo Kraj poslovalnice.
 6. Kliknemo Shrani.

Vnos poslovalnice v meniju Poslovanje > Maloprodaja

 1. Znotraj omenjenega menija kliknemo na Nova Poslovalnica.
 2. Program odpre okno za vnos nove poslovalnice. 

V tem prispevku