Zapiranje odprtih postavk

V Minimaxu odprte postavke zapiramo na več načinov:

1. S knjiženjem plačil preko bančnih izpiskov.

2. Kadar pri vnosu izdanih in prejetih računov označimo, da gre za blagajniški prejemek ali izdatek.

3. Pri zapiranju računov preko blagajne.

4. Z ročnim zapiranjem postavk v meniju Poslovanje > Odprte postavke.

Pregled zapiranj

Zapiranja lahko pregledujemo pri pregledu knjižb, program zapiše katere postavke so zaprte in na kakšen način oziroma javi, da Ni zapiranja.

1. V meniju > Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Knjižbe (tukaj se lahko poljubno omejimo).

2. Kliknemo na Najdi.

3. v stolpcu Zapiranje je prikaz kako je račun zaprt (s prejetim računom, z bančnim izpiskom, s temeljnico oziroma ni zaprt).

4. S klikom na to povezavo program prikaže podrobnejši zapis zapiranja.

 

V tem prispevku