Vodenje proizvodnje s pomočjo delovnih nalogov

Eden od načinov vodenja proizvodnje je s pomočjo delovnih nalogov. Osnovni namen delovnega naloga je evidentiranje materialov in polizdelkov (sestavnic), potrebnih za izdelavo določenega izdelka. V tem primeru imamo tudi večjo sledljivost proizvodnega procesa.

Minimax na podlagi podatkov na delovnem nalogu pripravi izdajo v proizvodnjo s katero zmanjša zaloge za porabljen material in prejem iz proizvodnje s katerim zaloge poveča za proizvedene izdelke.

Vnos delovnega naloga

 1. V meniju Poslovanje > Delovni nalogi,
 2. izberemo Nov.
 3. Vnesemo glavo delovnega naloga.

Vnos vrstice delovnega naloga

 1. Če imamo v Šifranti > Skladišča odprtih več skladišč, program ponudi polje za izbiro ustreznega Skladišča.
  • Program samodejno predlaga skladišče iz zadnjega delovnega naloga. 
 2. Iz spustnega seznama izberemo artikel (izdelek, polizdelek), ki ga želimo izdelati, 
  • vnesemo količino,
  • ceno ter
  • prodajno ceno artikla. Cena, ki jo vnesemo, vpliva na povečanje vrednosti zaloge.
  • Če smo v nastavitvah organizacije in na artiklu določili vnos serij, program prikaže dodatno polje za ročni vnos serije.
 3. Sestavne dele artiklov dodajamo na sledeči način:
  • V kolikor imamo v  Šifranti > Skladišča odprtih več skladišč, program ponudi polje za izbiro ustreznega Skladišča.
   • Program samodejno predlaga skladišče iz zadnjega delovnega naloga. 
  • Izberemo artikel, ki sestavlja ta izdelek oziroma polizdelek. Dodajamo lahko artikle tipa material, blago in storitev.
  • Vnesemo količino (normativ).
  • Program predlaga nabavno ceno iz zalog, ki jo lahko ročno spremenimo.
  • Določimo odvisne stroške oziroma v odstotku povečamo predlagano nabavno ceno.
  • Program samodejno izračuna lastno ceno, ki jo lahko ročno popravimo.
  • Če smo v nastavitvah organizacije in na artiklu določili vnos serij, program prikaže dodatno polje za vnos serije. Na artiklu v sestavnici lahko izberemo samo serijo, ki ji imamo na zalogi.
  • Po končanem vnosu dodamo vrstico sestavnice s klikom na ,
  • Vrstice urejamo s klikom na znak
  • Brišemo pa s klikom na znak .
  • Nabavne cene osvežimo s klikom na Nabavna cena . Program osveži nabavne cene glede na povprečno ceno v zalogah.
  • Program artikle v sestavnici sešteva v skupno lastno ceno.  
 4. Ko končamo z vnosom sestavnic kliknemo
  • Če imamo pri artiklu že vneseno sestavnico, bo program samodejno prikazal sestavne dele artikla.
 5. Ko smo na delovni nalog dodali vse artikle, delovni nalog shranimo oz. potrdimo s klikom na Shrani oz. Potrdi.

Izdaja v proizvodnjo

Potrjen Delovni nalog izdamo v proizvodnjo...

 1. s klikom na Kopiraj  >izberemo V izdajo.
 2. Nato izberemo skladišče iz katerega bodo artikli izdani v proizvodnjo
 3. ter kliknemo Naredi izdajo.

Kaj program pripravi?

V Zalogah program pripravi izdajo v proizvodnjo (IP) ter za sestavne dele vpisane v delovnem nalogu razbremeni zalogo materiala. Promet pripravi tudi temeljnico.

Prejem iz proizvodnje

Končne izdelke vrnemo na zalogo.

 1. Na delovnem nalogu s klikom na Kopiraj  > izberemo V prejem.
 2. Nato izberemo skladišče v katerega bomo artikle prejeli iz proizvodnje 
 3. ter kliknemo Naredi prejem.

Kaj program pripravi?

V Zalogah program pripravi prejem iz proizvodnje (PP) ter poveča zalogo izdelkov v izbranem skladišču za artikle, ki so vpisani na delovnem nalogu. Promet pripravi tudi temeljnico.

V tem prispevku