Obračunati želimo regres za tekoče poslovno leto, program ponuja obračun za preteklo leto

Program običajno samodejno predlaga obračun regresa za tekoče poslovno leto.

Če pa predlaga preteklo poslovno leto pomeni, da v programu še ni bil izveden prehod v novo poslovno leto.

  1. Najprej izvedemo prehod:
  2. Nato lahko pripravimo obračun regresa za tekoče poslovno leto.
V tem prispevku