Možnost iskanja na pogledu in vnosu bančnih izpiskov

Optimizirali smo pregledovanje bančnih izpiskov z večjim številom vrstic. 

Na osnutek in potrjen bančni izpisek smo dodali polje za iskanje. Podatke na posameznih vrsticah bančnega izpiska lahko iščemo po:

  • prejemniku oziroma nalogodajalcu,
  • vezi (sklicu),
  • kontu,
  • znesku,
  • opisu,
  • analitiki
  • delavcu.

Program prikaže vrstico bančnega izpiska, ki vsebuje iskalni niz. 

Več o pregledu bančnih izpiskov preberite tukaj.

V tem prispevku