Prejeti račun za uvoza blaga

Carinjenje brez stroškov špedicije

Navodilo velja od 1. 7. 2016 dalje, za primere obračuna DDV od uvoza blaga v davčnem obračunu za namene DDV. Skladno s 6. in 7. odstavkom 77. člena ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15 in 77/18)  prejemnik blaga v povezavi z obračunom in plačilom DDV od uvoza blaga opravi samoobdavčitev.

Davčni zavezanec v davčnem obračunu za namene DDV (obrazcu DDV-O) izkaže naslednje podatke:

 • Polje 26 – vrednost obračunanega DDV (ne glede na stopnjo DDV), ki ga prejemnik blaga obračuna od uvoza blaga v skladu s 6. odstavkom 77. člena ZDDV-1.
 • Polje 31 – vrednost uvoza blaga (davčna = carinska osnova  - gl. 38. člen ZDDV-1).
 • Polje 41 in/ali 42 – vrednost odbitka DDV, v odvisnosti od predpisane stopnje in pravice do odbitka DDV.

Zaradi sprememb, ki zahtevajo samoobdavčitev, je spremenjen način knjiženja davka od uvoza. Knjižimo ECL listino preko prejetega računa:

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi >
 2. kliknemo Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 3. V polju Dobavitelj izberemo stranko > dobavitelja izven EU:
  • ki ima določeno državo, ki ni članica EU 
  • in določen tip stranke > Podjetje (izven EU).
  • Če izberemo v nastavitvah dobavitelja tujo denarno enoto, bo program predlagal tečaj po srednjem tečaju Banke Slovenije na datum računa.
 4. V polju Odhodek > izberemo odhodek za naslednjimi nastavitvami:
  • določeno splošno ali znižano stopnjo DDV 
  • dodano kljukico na polju samoobdavčitev.
  • ter na zavihku ostalo > v polju se nanaša na > izberemo Blago.
 5. Vnesemo osnovo po carinski deklaraciji (statistična vrednost) in shranimo vrstico.
 6. Nato v polju Odhodek > vnesemo še odhodek s stopnjo DDV - neobdavčeno.
 7. Vnesemo znesek razlike med statistično vrednostjo in vrednostjo prejetega računa, v minus.
 8. Kliknemo Shrani vrstico in račun potrdimo.

Carinjenje s stroški špediterja

Navodilo velja za primere knjiženja uvoza blaga do 30. 6. 2016. V tem primeru račun od dobavitelja, ki ni iz EU, povežemo z računom, ki ga prejmemo od špediterja.

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > 
 2. kliknemo Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 3. V polju Dobavitelj izberemo stranko > dobavitelja izven EU:
  • ki ima določeno državo, ki ni članica EU 
  • in določen tip stranke > Podjetje (izven EU).
  • Če izberemo v nastavitvah dobavitelja tujo denarno enoto, bo program predlagal tečaj po srednjem tečaju Banke Slovenije na datum računa.
 4. V polju Odhodek > vnesemo odhodek, ki ima stopnjo DDV > Neobdavčeno.
 5. Vnesemo znesek osnove.
 6. Kliknemo Shrani vrstico.
 7. Če je odhodkov na računu več, jih dodamo na enak način. 
 8. Po končanem vnosu račun potrdimo
 9. Nato vnesemo prejeti račun od špediterja in naredimo povezavo na ta račun.

Na podlagi te nastavitve račun od dobavitelja ne bo zajet v obračun DDV.  V obračun DDV bo zajet račun od špediterja.


V tem prispevku