Prejeti račun za uvoza blaga

Carinjenje brez stroškov špedicije

Navodilo velja od 1. 7. 2016 dalje, za primere obračuna DDV od uvoza blaga v davčnem obračunu za namene DDV. Skladno s 6. in 7. odstavkom 77. člena ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15 in 77/18)  prejemnik blaga v povezavi z obračunom in plačilom DDV od uvoza blaga opravi samoobdavčitev.

Davčni zavezanec v davčnem obračunu za namene DDV (obrazcu DDV-O) izkaže naslednje podatke:

 • Polje 26 – vrednost obračunanega DDV (ne glede na stopnjo DDV), ki ga prejemnik blaga obračuna od uvoza blaga v skladu s 6. odstavkom 77. člena ZDDV-1.
 • Polje 31 – vrednost uvoza blaga (davčna = carinska osnova  - gl. 38. člen ZDDV-1).
 • Polje 41 in/ali 42 – vrednost odbitka DDV, v odvisnosti od predpisane stopnje in pravice do odbitka DDV.

Zaradi sprememb, ki zahtevajo samoobdavčitev, je spremenjen način knjiženja davka od uvoza. ECL listino knjižimo preko prejetega računa:

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > kliknemo Nov. 
 2. Vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 3. V polju Dobavitelj izberemo stranko > dobavitelja izven EU:
  • ki ima določeno državo, ki ni članica EU in
  • določen tip stranke > Podjetje (izven EU).
  • Če izberemo v nastavitvah dobavitelja tujo denarno enoto, bo program predlagal tečaj po srednjem tečaju Banke Slovenije na datum računa.
 4. Na vrstici dodamo Odhodekz naslednjimi nastavitvami:
  • ustrezno vrsto odhodka (Zaloga ali  Osnovno sredstvo),
  • določeno splošno ali znižano stopnjo DDV 
  • označeno polje samoobdavčitev in
  • v zavihku Ostali podatki, izbran Tip odhodka > Blago.
 5. Vnesemo osnovo po carinski deklaraciji (statistična vrednost).
 6. Kliknemo Shrani in nov.
 7. Nato dodamo še odhodek, s stopnjo DDV - neobdavčeno.
 8. Vnesemo znesek razlike med statistično vrednostjo in vrednostjo prejetega računa, v minus.
 9. Kliknemo Shrani in račun potrdimo.

Carinjenje s stroški špediterja

Navodilo velja za primere knjiženja uvoza blaga do 30. 6. 2016. V tem primeru račun od dobavitelja, ki ni iz EU, povežemo z računom, ki ga prejmemo od špediterja.

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > kliknemo Nov.
 2. Vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 3. V polju Dobavitelj izberemo stranko > dobavitelja izven EU:
  • ki ima določeno državo, ki ni članica EU in
  • določen tip stranke > Podjetje (izven EU).
  • Če izberemo v nastavitvah dobavitelja tujo denarno enoto, bo program predlagal tečaj po srednjem tečaju Banke Slovenije na datum računa.
 4. Na vrstico računa dodamo odhodek in izberemo stopnjo DDV > Neobdavčeno.
 5. Vnesemo znesek osnove.
 6. Kliknemo Shrani.
 7. Če je na računu več odhodkov, kliknemo na Shrani in nov ter jih dodamo na enak način. 
 8.  Po končanem vnosu podatkov, račun potrdimo
 9. Nato vnesemo prejeti račun od špediterja in dodamo povezavo na ta račun.

Na podlagi te nastavitve račun dobavitelja ne bo zajet v obračun DDV.  V obračun DDV bo zajet račun špediterja.

V tem prispevku