Account (Konto)

Navodilo velja za prenos podatkov iz šifranta konti prek API vmesnika.

Splošno navodilo:SL: Šifranti Konti
API dokumentacija:https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Account
Kratek opis:Omogočeno je branje kontov.

Account - podatki konta

Account

Podatek

Opis

Code

Šifra konta

Name

Naziv konta

NameInOtherLanguage

Naziv konta v drugem jeziku

NameInEnglish

Naziv konta v angleškem jeziku

Description

Opis konta

AllowedPosting

Dovoljeno knjiženje:

 • V - v breme in v dobro,
 • B - v breme,
 • D - v dobro,
 • N - knjiženje ni dovoljeno.

InvoiceAccounting

Knjiženje računa:

 • N - finančni konto,
 • B - saldakontni, v breme,
 • D - saldakontni, v dobro.

AnalyticsEntry

Analitika:

 • V - analitika se lahko vnaša,
 • N - analitika se ne vnaša,
 • D - obvezen vnos analitike.

EmployeeEntry

Delavec:

 • V - delavec se lahko vnaša,
 • N - delavec se ne vnaša,
 • D - obvezen vnos delavca.

CustomerEntry

Stranka:

 • V - stranka se lahko vnaša,
 • N - stranka se ne vnaša,
 • D - obvezen vnos stranke.

NonTaxable

Davčno nepriznan

Application

Prepovedana uporaba

ValidFromYear

Veljavnost od

ValidToYear

Veljavnost do


V tem prispevku