Prenovljen prikaz odvisnih stroškov pri vnosu prejema

Prenovili smo prikaz odvisnih stroškov v glavi prejema od stranke. 

Če želimo na promet prejema na zalogo in pri vnosu prejetega računa s povezavo na zalogo vnašati vrednost in odstotek odvisnih stroškov, označimo v nastavitvah organizacije, pri razdelku zaloge, polje vnos odvisnih stroškov.

Ta nastavitve omogoča v glavi prejema ločeno vodenje vrednosti blaga in materiala ter odvisnih stroškov (na primer: prevoz, poštnina, skladiščenja,...). Vrednost blaga in materiala program prepiše samodejno iz vrednosti vnesenih vrstic, vrednost odvisnih stroškov za celoten prejem pa vpišemo ročno. 

V polju Vrednost prejema program samodejno sešteje vrednost prejetega blaga in materiala ter vrednost odvisnih stroškov.  

Vrednost vrnjenih artiklov (artiklov z negativno količino) program samodejno prepiše iz vrstic prejema v polje vrednost vračila/storna.

Program samodejno izračuna skupno vrednost prejema (vrednost prejema - vrednost vračila/storna) in jo vpiše v polje Skupna vrednost.

Več o vnosu prejema lahko preberete tukaj.

V tem prispevku