Delavci - navodila za uvoz v Minimax (excel)

Navodilo velja za pripravo in uvoz delavcev preko CSV datoteke (Excel).

Priprava in vnos podatkov v predlogo

Najprej pripravimo predlogo:

 1. V meniju Nastavitve Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Delavci.
 3. Izberemo Pripravi naj se predloga in kliknemo na Pripravi predlogo.
 4. Datoteko shranimo na računalnik.

Nato v predlogo pravilno vnesemo podatke:

5. Vsebine in zaporedja stolpcev ne smemo spreminjati. Podatke lahko v polja prilepimo iz drugih datotek ali pa jih vnesemo sami.

 • Šifra

Podatek je potrebno obvezno izpolniti. Šifra je lahko sestavljena iz številk in črk.

Primer šifre: 1

 •  Ime

Podatek je obvezen.

Primer imena: Jaka

 •  Priimek

Podatek je obvezen.

Primer priimka: Novak 

 • Datum rojstva

Datum zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL.

Primer datuma: 1.1.2013 

 • Spol
 • M - moški
 • Z - ženski

Primer: M 

 • EMŠO

Vnesemo EMŠO delavca. 

 • Davčna številka

Vnesemo davčno številko delavca

Primer davčne številke: 12345678 

 • Naslov

Primer naslova: Slovenska cesta 10 

 • Pošta

Vnesemo poštno številko pošte.

Primer pošte: 5290 

 • Kraj pošte

Vnesemo kraj pošte.

Primer kraja pošte: Šempeter pri Gorici 

 • Država prebivanja

Vnesemo državo iz šifranta držav, ki je v meniju Šifranti > Delavci > Država prebivanja.

Primer za državo Slovenija: SI 

 • Država rezidentstva

Vnesemo državo iz šifranta držav, ki je v meniju Šifranti > Delavci > Država rezidentstva.

Primer za državo Slovenija: SI 

 • Začetek IBAN

Vnesemo začetek IBAN.

Primer: SI56 

 • TRR

Vnesemo številko TRR-ja brez presledkov in brez predpone SI56. Predpono vpišemo v začetek IBAN.

Primer TRR-ja: 100001002222333 

 • BIC

BIC koda banke za TRR.

Primer BIC: ABCD1234

 • Začetek IBAN (Delitev)

Vnesemo začetek IBAN.

Primer: SI56 

Uporabimo v primeru, ko ima delavec dva bančna računa (za izplačilo plače)

 • TRR (Delitev)

Vnesemo številko TRR-ja brez presledkov in brez predpone SI56. Predpono vpišemo v začetek IBAN (za primer delitve).

Primer TRR-ja: 100001002222333 

 • BIC (Delitev)

BIC koda banke za TRR (za primer delitve)

Primer BIC: ABCD1234

 • Popust (Delitev)

Vpišemo odstotek delitve

Primer: 25

 • Vrednost (Delitev)

Vpišemo vrednost delitve

Primer: 250,00

 • Analitika

Vnesemo šifro analitike. Analitiko vnesemo v šifrant > analitik pred uvozom delavca. 

 • Vrsta zaposlitve

Izbiramo med naslednjimi vrstami zaposlitve:

 • ZD - zaposlen delavec,
 • ZL - zaposlen lastnik,
 • ZAP - zaposlen drugod,
 • DSP - dijak ali študent na obvezni praksi,
 • ZJD - zaposleni delavec - javna dela,
 • ZDD - zaposleni delavec - dopolnilno delo.

Primer: ZD 

 • Datum zaposlitve

Datum zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL.

Primer datuma: 1.1.2013 

 • Datum prekinitve

Datum zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL.

Primer datuma: 1.1.2013 

 • Datum zaposlitve za določen čas

Datum zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL. Podatek vnašamo, če je izbrana Vrsta zaposlitve: zaposlen delavec.

Primer datuma: 1.1.2015 

 • Datum prekinitve za določen čas

Datum zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL. Podatek vnašamo, če je izbrana Vrsta zaposlitve: zaposlen delavec.

Primer datuma: 31.1.2015 

 • Zavarovalna podlaga

Podatek vnašamo pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo.

Izbiramo med:

 • 005 - Podlaga 005
 • 104 - Podlaga 104
 • 040 in112 - Podlaga 040 + 112
 • 040 - Podlaga 040
 • 103 - Podlaga 103
   
 • Zavarovalna osnova

Podatek vnašamo pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo.

Izbiramo med:

 • MINOSN - Minimalna osnova,
 • MIN - Najnižja pokojninska osnova,
 • NIZ - 0,6 x povprečna plača,
 • 1,5 - 0,9 x povprečna plača,
 • 2 - 1,2 x povprečna plača,
 • 2,5 - 1,5 x povprečna plača,
 • 3 - 1,8 x povprečna plača,
 • 3,5 - 2,1 x povprečna plača,
 • VIS - 2,4 x povprečna plača,
 • MAX - Maksimalna osnova,
 • VNS - Vnos zneska.

Primer: MINOSN 

 • Znesek zavarovalne osnove

Podatek vnašamo pri Zavarovalna osnova: VNS

Primer: 930,00 

 • Znižanje zavarovalne osnove

Podatek vnašamo pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo.

 • D - Da,
 • N - Ne. 
 • Odstotek znižanja zavarovalne osnove

Podatek vnašamo pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo.

Primer: 20

 •  Obračun od višje zavarovalne osnove

Podatek vnašamo pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo.

 • D - Da,
 • N - Ne.
   
 • Znesek višje zavarovalne osnove

Podatek vnašamo pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo.

Primer: 1.006,42 

 • Prispevki se odtegnejo od nagrade

Podatek vnašamo pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo ali zasebnik.

 • D - Da,
 • N - Ne.
   
 • Osnova za urno postavko

Podatek vnašamo, če Vrsta zaposlitve ni zaposleni lastnik (na organizaciji zasebnik).

 • B - Bruto plače na mesec,
 • T - Točk na uro,
 • N - Neto plače na mesec,
 • M - Točk na mesec,
 • A - Minimalna plača.

Primer: B

 •  Vrednost osnove za urno postavko

Podatek vnašamo, če Vrsta zaposlitve ni zaposleni lastnik (na organizaciji zasebnik) in če ni izbrana Osnova za urno postavko minimalna plača.

Primer: 1.500

 •  Osnova za prevoz na delo

Izbiramo med:

 • D - Na delovni dan,
 • K - Km na dan,
 • M - Na mesec za delovne dneve,
 • F - Na mesec,
 • N - Prevoz na delo se ne obračunava.

Primer: D 

 • Vrednost osnove za prevoz na delo

Vrednost glede na izbrano osnovo za prevoz na delo.

Primer: 13,78 

 • Št. ur zaposlitve na teden

Primer: 40 

 • Št. dni zaposlitve na teden

Primer: 5

 •  Kolektivna pogodba

Podatek vnašamo, če Vrsta zaposlitve ni zaposleni lastnik (na organizaciji zasebnik).

 • D - Da,
 • N - Ne.
   
 • Obračun avtomatskih izplačil

Podatek vnašamo, če Vrsta zaposlitve ni zaposleni lastnik (na organizaciji zasebnik).

 • D - Da,
 • N - Ne.
   
 • Cena prehrane na dan

Če vnesemo ceno prehrane na dan velja za enega delavca, če pustimo polje prazno, ceno upošteva iz sistema.

 • Leta delovne dobe pred zaposlitvijo

Primer: 0 

 • Meseci delovne dobe pred zaposlitvijo

Primer: 11 

 • Dnevi delovne dobe pred zaposlitvijo

Primer: 29 

 • Leta delovne dobe v organizaciji pred zaposlitvijo

Primer: 3

 •  Meseci delovne dobe v organizaciji pred zaposlitvijo

Primer: 1 

 • Dnevi delovne dobe v organizaciji pred zaposlitvijo

Primer: 0 

 • Leto urne postavke za refundacijo

Primer: 2014 

 • Splošna olajšava

Izbiramo med:

 • D - Navadna,
 • N - Ni,
 • V - Povečana,
 • Z - Ročni vnos olajšave.

Primer: D 

 • Znesek splošne olajšave

Podatek vnašamo, če je izbran ročni vnos olajšave.

Primer: 368,22 

 • Osebna olajšava za invalidnost

Izbiramo med:

 • D - Da,
 • N - Ne.
   
 • Glavni delodajalec

Izbiramo med:

 • D - Da,
 • N - Ne.

Primer: D 

 • Odstotek dohodnine

Primer: 16 

 • Oprostitev davka - mednarodne pogodbe

Izbiramo med:

 • D - Da,
 • N - Ne.

Primer: N 

 • Odstotek davka - mednarodne pogodbe

Podatek vpišemo, je izbrana oprostitev davka - mednarodne pogodbe.

Primer: 16 

 • Št. potrdila oz. odločbe - mednarodne pogodbe

Podatek vnašamo, je izbrana oprostitev davka - mednarodne pogodbe. 

 • Vrsta subvencije

Izbiramo med:

 • N - Brez subvencije ali subvencija za delavce, ki so dopolnili 60 let,
 • M - Prva zaposlitev za nedoločen čas mladih do 26. leta in mater, ki skrbijo za otroka do 3. leta,
 • P - Izpolnitev starostnega pogoja za pridobitev pravice do predčasne pokojnine,
 • Z - Zaposlitev osebe mlajše od 30 let po ZIUPTDSV.

Primer: N 

 • Polovična invalidnost

Izbiramo med:

 • D - Polovična invalidnost,
 • N - Ni.
   
 • Invalid nad kvoto

Izbiramo med:

 • D - Da,
 • N - Ne.
   
 • Št. zadeve za invalidnino

 Vpišemo številko.

 • Šifra davčne uprave

Podatek vnašamo, če je vrsta zaposlitve: zaposleni lastnik.

Primer: 44 

 • Št. za zavod za zdravstveno zavarovanje

Vnos številke za zavod za zdravstveno zavarovanje. 

 • Reg. št. zavezanca ZPIZ

Vnos registrske številke zavezanca ZPIZ. 

 • Opomba

Vnos opombe. 

 • Uporaba

Izbiramo med:

 • D - Da,
 • N - Ne.

Nazadnje napolnjeno predlogo shranimo:

6. S klikom na Datoteka > Shrani (File > Save). 

7. Če program prikaže opozorilo, da dokument morda ni združljiv z Unicode formatom, kliknemo na gumb Da (Yes).

Uvoz datoteke s podatki v Minimax

 1. V meniju Nastavitve  > Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Delavci.
 3. Izberemo Podatki naj se uvozijo.
 4. S klikom na Izberite datoteko poiščemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki.
 5. Kliknemo na Uvozi podatke.

Program prikaže poročilo o uvozu.

 • Sicer pa delavce lahko v Minimax uvažamo preko xml datoteke.

Uvožene delavce nato v šifrantu delavcev uredimo in jim nastavimo znesek plače, vrsto zaposlitve in ostale podatke.

V tem prispevku