Obračun plač za javna dela

Državna, socialna podjetja in neprofitne organizacije lahko izvajajo javna dela. V Minimaxu so vrste neprofitnih organizacij društva in pravne osebe zasebnega prava.

Obračun plače za javna dela ima naslednje posebnosti:

 • NI dodatka za delovno dobo,
 • NI oprostitve prispevka za zaposlovanje,
 • podatkov NE oddajamo na Ajpes, torej skladno s tem tudi NE pripravimo obrazca ZAP/M,
 • obračunamo plačo na podlagi normiranih ur, fond ur je  vedno 174 ur.

Nastavitve delavca

 1. V meniju Šifrant > Delavci
 2. izberemo delavca in kliknemo Uredi.
 3. V zavihku Podatki za osebne prejemke,
 4. v polju vrsta zaposlitve izberemo Zaposleni delavec - javna dela.
 5.  Kliknemo Shrani.

Obračun plače za javna dela

 1. V meniju Plače > Obračun Plač 
 2. s klikom Nova plača pripravimo nov obračun plače.
 3. Na prvem koraku obračuna kliknemo Uredi.
 4. V polje Mesečni fond ur (vse ure) vnesemo 174 ur.
 5. Vnos shranimo ter nadaljujemo za obračunom.

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

 • temeljnico.
 • plačilno listo,
 • plačilne naloge,
 • REK-1 obrazec za oddajo na FURS,
V tem prispevku