Obračun plač za javna dela

Državna, socialna podjetja in neprofitne organizacije lahko izvajajo javna dela. V Minimaxu so vrste neprofitnih organizacij društva in pravne osebe zasebnega prava.

Obračun plač za javna dela imajo naslednje posebnosti:

  • ni dodatka za delovno dobo
  • ni oprostitve prispevka za zaposlovanje
  • podatkov ne oddajamo na Ajpes, torej skladno s tem tudi ne pripravimo obrazca 1-ZAP/M
  • obračunamo na podlagi normiranih ur > te je vedno fond 174 ur.

 

Nastavitve delavca

1. V meniju Šifrant > Delavci.

2. Izberemo delavca in kliknemo Uredi,

3. v zavihku > Podatki za osebne prejemke, 

4. v polju vrsta zaposlitve > izberemo Zaposleni delavec- javna dela.

5.  Kliknemo Shrani.


Obračun plače za javna dela

1. V meniju Plače > Obračun Plač > Nova plača

2. Na prvem koraku obračuna kliknemo Uredi >  

3. v polje Mesečni fond ur (vse ure): vnesemo 174 ur,

4. shranimo ter nadaljujemo za obračunom.

 

Kaj program pripravi?

  • plačilno listo,
  • plačilne naloge,
  • REK-1 obrazec za oddajo na FURS,
  • temeljnico.


V tem prispevku