Obračun plač za javna dela

Državna, socialna podjetja in neprofitne organizacije lahko izvajajo javna dela. V Minimaxu so podprte vrste neprofitnih organizacij društva in pravne osebe zasebnega prava.

Obračun plače za javna dela ima naslednje posebnosti:

 • Podatkov NE oddajamo na Ajpes.
 • Obračunamo plačo na podlagi normiranih ur, fond ur je vedno 174 ur.

Nastavitve delavca

 1. V meniju Šifrant > Delavci izberemo delavca.
 2. Kliknemo Uredi.
 3. V zavihku Podatki za osebne prejemke,
 4. v polju vrsta zaposlitve izberemo Zaposleni delavec - javna dela.
 5. Kliknemo Shrani.

Obračun plače za javna dela

 1. V meniju Plače > Obračun Plač s klikom Nova plača pripravimo nov obračun plače.
 2. Na prvem koraku obračuna kliknemo Uredi.
 3. V polje Mesečni fond ur (vse ure) vnesemo 174 ur.
 4. Vnos shranimo ter nadaljujemo za obračunom.

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

 • temeljnico,
 • plačilno listo,
 • plačilne naloge,
 • REK obrazec za oddajo na FURS.
V tem prispevku