Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje tudi pri Modri zavarovalnici

V nastavitvah obračuna premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja smo dodali Modro zavarovalnico.

Nastavitve za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje vnesemo v meniju Šifranti > Delavci, kjer izberemo zavihek Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. S klikom na Nov vnesemo obvezne podatke za obračun premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Po novem lahko poleg modela Triglav, IN2, KaD izberemo tudi model Modre zavarovalnice.

Program obračuna premijo pri obračunu plače in jo upošteva v REK-1 obrazcu. V primeru izbire modela Modre zavarovalnice vpiše na plačilni nalog kodo namena CBFF ter model in sklic, ki je oblikovan skladno s pravili zavarovalnice. Pripravi tudi xml datoteko PDPZ za zavarovalnico. 

Več o obračunu premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja preberite tukaj.

V tem prispevku