Avtomatični konti

Avtomatični konti omogočajo popoln nadzor nad samodejnim knjiženjem v vseh menijih programa.

V meniju Šifranti > Avtomatični konti program prikaže seznam sistemsko določenih avtomatičnih kontov. Če nam sistemsko določen način knjiženja ne ustreza, lahko določimo drug konto knjiženja za določeno operacijo.

Urejanje načina knjiženja avtomatičnih kontov

 1. V meniju Šifranti > Avtomatični konti vpišemo v iskalno polje konto, ki ga želimo zamenjati.
  • Na primer: če želimo knjižiti terjatev na izdanih računih na konto 12000 in ne na sistemsko določen avtomatični konto 1200, vpišemo v iskalno polje 1200 oziroma poiščemo konto 1200 na preglednici avtomatičnih kontov.
 2. Kliknemo na naziv avtomatičnega konta.
 3. Kliknemo na Uredi.
 4. Pri polju Konto izberemo na spustnem seznamu drug konto knjiženja. 
  • Če konta ne najdemo na spustnem seznamu, ga dodamo v šifrant s klikom na .
  • S klikom na lahko uredimo podatke konta.
  • Analitične konte lahko izberemo le v kolikor imajo z sistemsko določenim avtomatičnim kontom enako sintetiko. 
 5. Kliknemo na Shrani. 

Nasvet: Avtomatičnega konta Bančni račun na domačem trgu > 1100 Denarna sredstva na računih, razen deviznih, ne spreminjamo, ker vpliva na pripravo temeljnice za prenos limita pri izvedbi letnih obdelav.

Kaj program pripravi?

Program prikaže nov konto na preglednici avtomatičnih kontov. Program bo pri samodejnem knjiženju poslovnih dogodkov knjižil promet na nov konto. 

Sprememba NE vpliva na že knjižene poslovne dogodke.

Če želimo popraviti vknjižbe že knjiženih poslovnih dogodkov, lahko to storimo na dva načina:

 • Posamezne dokumente oziroma obračune prekličemo in ponovno potrdimo. Program bo upošteval nove nastavitve za knjiženje.
 • Če je knjižb več, lahko uporabimo orodje za zamenjavo konta knjiženja v že knjiženih temeljnicah.
V tem prispevku